Sökning: "airline industry"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden airline industry.

 1. 1. The dynamic process of brand negotiation in virtual brand communities in the airline industry - a case study of a full-service carrier, KLM Royal Dutch Airlines

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jing Rong Chang; Corina Choi Magnusson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Brand negotiation; virtual brand communities; trust and commitment; actor-network theory; airline industry;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Determinants of Airlines’ Capital Structure during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Blanck; Simon Blanck; [2021-06-30]
  Nyckelord :Capital Structure; Airline industry; Financial Crisis; Trade-off Theory; Pecking-order theory.;

  Sammanfattning : This study analyzes the impact of the variables: profitability, size, interest rate, and value ofcollateral assets on the American commercial passenger airline industry’s capital structureduring the Covid-19 pandemic. Further, it examines how the results stand in relation to theestablished capital structure theories’, the trade-off and pecking order, predictions of impact,and explores reasoning for the outcomes. LÄS MER

 3. 3. Has Risk Capital Increased Airlines Capabilities to Respond to Crisis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Blecher; Oskar Persson; [2021]
  Nyckelord :Economic capital; risk capacity; Covid-19; airline industry; financial constraints; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This paper aims to empirically investigate if pre-pandemic risk-capital was able to mitigate the negative impact of the COVID-19 pandemic on employees and investments in the airline industry Method: The base econometric methodology used is multiple regression analysis with the four risk capitals interacting with a dummy variable for the year 2020 when the COVID-19 pandemic hit. Theory: The broad theoretical framework is based on financial constraints and risk capital in the form of economic capital and risk capacity. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 i flygbranschen : en kvantitativ studie om hur implementeringen av IFRS 16 har påverkat kapitalstruktur och nyckeltal i europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Carlsson; Hanna Rosén; [2021]
  Nyckelord :IFRS; IFRS 16; aviation; key financial ratio; airline industry;

  Sammanfattning : Leasing är idag en av de största finansieringskällorna och i synnerhet för branscher med hög kapitalintensitet. Redovisningen av leasing har länge reglerats av standarden IAS 17 som exkluderar operationella leasingavtal från balansräkningen. LÄS MER

 5. 5. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : This report aims to analyse if there is a connection between the risk of bankruptcy of anairline company and the amount of prebooked tickets made by the customers. In the airlineindustry, booking and paying is made at the same time. LÄS MER