Sökning: "airport"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet airport.

 1. 1. Putting Southern Sweden on the Map: A Case Study of Malmö as a Platform for Foreign-Owned Companies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Caroline Lindeskog; [2019]
  Nyckelord :Case Study; Foreign Direct Investment; FDI; Foreign-Owned Company; Subsidiary; Establishment; Malmö; Skåne; Greater Copenhagen; Sweden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malmö is the third largest city in Sweden, located in the southern part of the country. It has become more common that established enterprises, both Swedish and foreign-owned, actively choose to relocate their businesses to Malmö. LÄS MER

 2. 2. Aerotropolis: At what cost, to whom? An analysis of social and environmental impacts of New Yogyakarta International Airport (NYIA) project, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ellen Putri Edita; [2019]
  Nyckelord :aerotropolis; infrastructure development; economic growth; socio-environmental impacts; Sustainability Science; Indonesia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the idea of aerotropolis, New Yogyakarta International Airport (NYIA) was initiated under Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development to strongly promote the role of Yogyakarta as part of the economic and tourism centers in Indonesia. However, the establishment of this national strategic project is not without controversy. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av möjligheten att återanvända takdagvatten för att minska dricksvattenförbrukningen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :water quality; roof-harvested rainwater; re-use of water; vattenkvalitet; takdagvatten; återanvända vatten;

  Sammanfattning : Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I takt med klimatförändringarna kommer temperaturen öka och vädret bli mer extremt vilket gör vår tillgång till dricksvatten mer sårbar. Redan idag finns problem med dricksvattenförsörjningen i vissa delar av Sverige. LÄS MER

 4. 4. A Column Generation Method for Minimization of Shift Costs at an Airport

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lars Sundqvist Swahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis addresses the problem with minimizing the cost of labor shifts for the workforce at an airport. The cost of idle time is specifically a difficulty for the employer. With idle time means time that it is not a break at the same time as there is no work task to be performed. LÄS MER

 5. 5. SIMULATION MEETS REALITY The Remote Tower System as an Air Traffic Control Training-Environment

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Eric Zachrisson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Air traffic control; remote tower; training; simulation; fidelity;

  Sammanfattning : The remote tower system provides a new way of controlling traffic at an airport, and it mightchange the way air traffic controllers are trained as well. The purpose of this study was toexplore the remote tower system as an air traffic control training-environment. LÄS MER