Sökning: "akademiker"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet akademiker.

 1. 1. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER

 2. 2. Systemutvecklarens förhållande till digital integritet efter GDPR: En studie om hur integritet behandlas i systemutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jonathan Eek; Folke Lindell; Erik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital integritet; GDPR; Privacy by Design; System Development Lifecycle; Systemutvecklare; Business and Economics;

  Sammanfattning : När GDPR trädde i kraft i maj 2018 fördes också privacyfrågan upp på agendan. Bland forskare och akademiker har ämnet digital integritet fått mycket uppmärksamhet under förhållandevis lång tid, med ramverk som Fair Information Practice Principles (FIPPs) och Privacy by Design (PbD) samt diverse riktlinjer för hur dessa ska appliceras i verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Gudars Skymning : Historiografins föränderliga syn på Ragnarök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Mattias Ottenbäck; [2019]
  Nyckelord :Mytologi; mythistoria; historiografi; historieskrivning; Ragnarök; fornnordisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och jämför tre historiska studier som skildrat och tolkat den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök. De tre studierna är författade av nordiska akademiker mellan år 1849 och 1922. LÄS MER

 4. 4. “Vi är inte två människor - en arbetsmänniska och en privatmänniska. Vi är en människa med ett liv” : Ett arbetsgivarperspektiv på Work-Life Balance

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Käller; Frida Edman; [2019]
  Nyckelord :Work-Life Balance; arbetsgivarperspektiv; flexibilitet;

  Sammanfattning : I vår samtid upplever allt fler människor obalans mellan arbete och fritid och har svårigheter i att få dessa sfärer att fungera tillsammans. Enligt de senaste undersökningarna på området förefaller akademiker finna det allra svårast att uppnå livsbalans, vilket gör dessa till en särskilt intressant grupp att studera. LÄS MER

 5. 5. Vilka förutsättningar ger sfi för integrationen i samhället? : En studie om sfi:s samhällsorienterande mål uppnås i undervisningen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ellen Persson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; integration; akademiker; arbetsmarknad; samhället;

  Sammanfattning : Svenska för invandrare, sfi, är en frivillig språkutbildning för alla immigranter i Sverige, som har funnits sedan 1970-talet. Genom den etableringsreform som togs i bruk 2010 har alla flyktingar rätt till ett integrationsprogram där sfi ingår. LÄS MER