Sökning: "akademisk uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden akademisk uppsats.

 1. 1. Att lära sig matematik på svenska : En intervjustudie om matematikundervisningen med elever somhar svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Roberta Lubiana; [2019]
  Nyckelord :bristperspektiv; diskurs; intervjustudie; matematik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den svenska skolan karakteriseras av en stor språklig mångfald, med mer än en fjärdedel av alla elever som har rätt till modersmålsundervisning. Enligt betygsstatistikerna som samlas av Skolverket, och resultaten av internationella mätningar som PISA och TIMSS, presterar dessa elever i genomsnitt sämre än sina jämnåriga som har svenska som modersmål. LÄS MER

 2. 2. Denna teori uppfattar Ulla som alltför enkel. Akademiska ord för gymnasieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Bo Hellgren; [2017-06-20]
  Nyckelord :akademiska ord; ordförråd; ordförståelse; andraspråk;

  Sammanfattning : Beteckning på arbete: SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråkTermin: vt 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 3. 3. Kommunfullmäktiges förtroende för revisorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lukas Larsson; Tobias Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; kommunfullmäktige; revision; revisor; kommunala aktiebolag;

  Sammanfattning : Förtroendet för revisorn har varit ett debatterat område de senaste decennierna med anledning av flertalet revisionsskandaler som uppdagats. Dessa skandaler fortsätter att lösa av varandra trots lagstiftarnas försök till att återuppbygga detta förtroende genom regleringar i lag. LÄS MER

 4. 4. Bound to Move: White Middle-Class Women’s Mobility in a Segregated City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elisabet Holmgren; [2017]
  Nyckelord :trygghet; det offentliga rummet; klass; vithet; mobilitet; genus; cultural analysis; feminist ethnography; social sustainability; safety; urban segregation; public space; class; whiteness; gender; mobility; social hållbarhet; feministisk etnografi; kulturanalys; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : People’s everyday movements across the urban space matter. Indeed, for city planners looking to counter urban segregation processes, the issue of physical mobility is of prime concern as it bears the potential of overcoming ethnic and socio-economic divisions in the city. Yet, there is a lack of academic research matching this interest. LÄS MER

 5. 5. Ephemeral Selves: A semiotic cultural analysis of a Swedish bicycle helmet campaign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Robin Öberg; [2016]
  Nyckelord :Applied Cultural Analysis; Bicycle Helmets; C.S. Peirce; Cultural Anthropology; Ephemeral Selves; European Ethnology; Evaluation; Governance; MACA; Marketing; Material Culture; Materiality; Mixed-Methods Approach; Performance; Policy; Semiotics; Social Self; Statistics; Traffic Safety Campaign; Qualitative Insight; Cykelhjälmar; Efemära Själv; Europeisk Etnologi; Kvalitativ Insikt; Kulturantropologi; Marknadsföring; Materiell Kultur; Materialitet; Riktlinjer; Semiotik; Socialt Själv; SPSS; Statistik; Styrmedel; Tillämpad Kulturanalys; trafiksäkerhetskampanjer; Uppträdande; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014, Lund municipality in Sweden handed out 830 bicycle helmets for free. Such governance campaigns are commonplace in Sweden, yet no campaign has ever been evaluated. There are two research aims to this thesis. First, to evaluate how many of the 830 cyclists actually wear the bicycle helmets that they received. LÄS MER