Sökning: "akademisk uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden akademisk uppsats.

 1. 1. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig matematik på svenska : En intervjustudie om matematikundervisningen med elever somhar svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Roberta Lubiana; [2019]
  Nyckelord :bristperspektiv; diskurs; intervjustudie; matematik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den svenska skolan karakteriseras av en stor språklig mångfald, med mer än en fjärdedel av alla elever som har rätt till modersmålsundervisning. Enligt betygsstatistikerna som samlas av Skolverket, och resultaten av internationella mätningar som PISA och TIMSS, presterar dessa elever i genomsnitt sämre än sina jämnåriga som har svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 3. Crafting and Conveying a Meaningful Message of Change : A Case Study of How Data-Driven Change Communication Can Drive Change Readiness in a Swedish Rental Services Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mathilda Lundeberg; Tilda Lundgren; [2019]
  Nyckelord :change readiness; data-driven change communication; participatory change communication; visualization; data-driven organization; Power BI; förändringsmognad; data-driven förändringskommunikation; deltagande förändringskommunikation; visualisering; data-driven organisation; Power BI;

  Sammanfattning : In today’s turbulent business environment, an increasing number of businesses and organizations are finding themselves confronted with a crushing pressure to constantly reinvent themselves. Given such a business environment, coupled with high stakes and fierce competitiveness, it is quite unsurprising that most change efforts are reported to fail. LÄS MER

 4. 4. Revenue Management Applicability on Coworking Space : Operator Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofie Magne; Jacob Stenswed; [2019]
  Nyckelord :Revenue Management Model; RM-model; Coworking office; Coworking; office market; Key performance indicators; benchmarks; market segmentation; demand forecast; revenue optimization; Intäktsoptimeringsmodeller; RM-modell; Coworking verksamhet; Co-working kontorsmarknad; resultatindikationer; benchmark; marknadssegementering; efterfrågan prognos;

  Sammanfattning : This thesis explores the potential use and implementation of a revenuemanagement model for coworking operators. With a critical realism philosophyand abductive approach, a quantitative study using primary data from a coworkingoperator has been conducted. LÄS MER

 5. 5. Snoozande studenter - ett fall för Alarmy!

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Johansson; Mikaela Persson; [2019]
  Nyckelord :Snoozning; Studenter; Alarmy; Väckarklocka; Mobilapplikation;

  Sammanfattning : Eftersom att snoozning är en vanlig morgonvana behandlar denna studie studenters snoozning. Studier visar på att snoozning kan påverka ens sömnkvalitet negativt, och eftersom att studenter är under stor akademisk press, som också kan ha en negativ påverkan på sömnkvaliteten, är detta ett viktigt ämne att undersöka. LÄS MER