Sökning: "akan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet akan.

 1. 1. Amammerɛ ne Amanneɛ: Towards the indigenisation of the sociology of law concept of norms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Thomas Labik Amanquandor; [2020]
  Nyckelord :Amammerɛ; Amanneɛ; Norms; Ashanti; Akan; Twi; Social control; Ghana; Sociology of law; Norm perspective; Saayɔ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global coverage of sociology of law (SoL) has remained limited to the Western world, due to the difficult and problematic application of its current theories and concepts in non-Western societies. Thus, the sociology of law norm concept was studied in relation to the culture of Ashanti people of Ghana. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till att bryta den kriminella karriären : En kvalitativ studie utifrån före detta kriminellas berättelser om orsak till att de inte återfaller i brott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Zelal Akan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förskollärares sätt att möta barn i koncentrationssvårigheter i inomhusmiljön : Miljön och pedagogers påverkan på barns utveckling och koncentrationsförmåga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Arijana Gashi; Rima Akan; [2019]
  Nyckelord :pree-school; concentrations difficulties; environment; pedagogue; pree-schooler society;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the way teachers in pree-school are relating to and working with pre-schoolers in concentration difficulties in the indoor environment. We have chosen to study if pedagogues are working in a way where they are trying to help the children or if they are considering concentration difficulties as existing within the child. LÄS MER

 4. 4. Finansiell riskbenägenhet : En studie om skillnader i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Davud Akan; Mahsa Tamimi; [2018]
  Nyckelord :riskbenägenhet; finansiella investeringar; män; kvinnor; finansiell kunskap;

  Sammanfattning : Financial investments entail a certain risk which individuals can base their decision upon. Participation in the financial market varies amongst individuals. LÄS MER

 5. 5. Lärarens skriftliga respons på elevtexter : Två fallstudier om lärare och grundskoleelevers inställning till respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rozalin Ishak; Izla Akan; [2018]
  Nyckelord :Written responses; teachers; students; development; processing; students texts; writing process; guidance; Skriftlig respons; lärare; elever; utveckling; bearbeta; elevtexter; skrivprocess; vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärarens skriftliga respons uppfattas av elever och hur de arbetar med den samt hur lärare tänker kring skriftlig respons. För att finna svar har vi valt att använda en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ ansats. LÄS MER