Sökning: "akbar Bahar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden akbar Bahar.

  1. 1. Underlag för övergång från ventilstyrt till frekvensstyrt rörsystem

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Akbar Bahar; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sedan 2000-talet har Sveriges största kraftvärmeverk MälarEnergi, har övergått från ventilstyrda rörsystem till frekvensstyrda i sina stora pumpsystem. På detta sätt har över 30 miljoner kronor samt över tusen ton CO2 sparats. LÄS MER