Sökning: "aktör-nätverk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden aktör-nätverk teori.

 1. 1. Berättelsen vi är och bär : om naturens betydelse för vem vi upplever oss vara

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kerstin Ekeland Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ethnology; Latour; actor-network theory ANT ; environmental psychology; narrative; Kaplan; ART; nature; biology; culture; Etnologi; Latour; ANT; aktör-nätverk teori; miljöpsykologi; narrativ; berättelse; ART; natur; kultur; biologi;

  Sammanfattning : Does our cultural background colour our perception of nature? And if so, can it be seen when asked about early childhood memories? These were some of the starting questions I was pondering over after a walk in the forest with 5 women from different continents. Even if we were about same age, it was quite clear that what we saw and how we perceived the surroundings differed. LÄS MER

 2. 2. Vem tar beslut om inte chefen? : -en kvalitativ studie om chefslösa organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Eriksson; Mattias Hildén; [2016]
  Nyckelord :chefslösa organisationer; beslut; actor-network theory;

  Sammanfattning : Hierarkier har funnits under en lång tid och är för många en självklarhet inom organisationer. Vi vill i denna uppsats undersöka tre organisationer i Sverige, som menar att de utmanar den hierarkiska strukturen genom att de inte har några chefer. LÄS MER

 3. 3. Swish - En studie om samarbetet kring en ny mobil betalningstjänst och vägen från idé till färdig applikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jansson; Lars Beck-Friis; [2014]
  Nyckelord :Swish; banker; aktör; aktör-nätverk; nätverk; ide; applikation; översättning; process; framträdande aktörer; problematisering; intresseväckning; värvning; mobilisering; icke-linjär process;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör den nya prisbelönade mobila betalningstjänsten Swish, som är ett samarbete mellan sju av Sveriges största banker. Syftet är att identifiera framträdande aktörer i samarbetet kring Swish samt redogöra för hur dessa förhåller sig till varandra. LÄS MER

 4. 4. LSS OCH BESVÄRSRÄTTEN : EN AKTÖR-NÄTVERKTEORETISK FALLSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rönne Ogland; [2011]
  Nyckelord :LSS; aktör-nätverk-teori; överklagande; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (vidare LSS) betonar normaliseringsprincipen och självbestämmande för den enskilde. Denna uppsats undersöker om LSS-lagen har givit den enskilde funktionsnedsatte medborgaren starkare autonomitet och möjlighet att leva som vuxen medborgare. LÄS MER

 5. 5. ERP som byråkrat och manipulatör - En resa genom olika systemroller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gunnar Strand; Peter Tobisson; [2006]
  Nyckelord :organisatoriskt lärande; ERP; SAP; aktör-nätverk-teori ANT ; framgångsmodell; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Affärssystem eller ERP-system representerar ett nytt sätt att se på informationssystem inom organisationer och de utmaningar som de innebär vid implementation kan få ödesdigra konsekvenser. Med tanke på de risker och möjligheter ett ERP-system innebär är behovet av framgångsmodeller stort. LÄS MER