Sökning: "aktörer i byggprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden aktörer i byggprocessen.

 1. 1. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 3. 3. Återbruk av byggmaterial: en cirkulär process

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Kübele Cenet; [2021]
  Nyckelord :Recycling upcycling ; building industry; planning process; circular economy; actors parties; building materials; Återbruk; svenskt byggande; planeringsprocess; cirkulär ekonomi; aktörer; byggmaterial;

  Sammanfattning : As the world's population increase, measures against the climate crisis have not been sufficient to reduce global emissions. Contributing to minimizing climate change is our duty to the earth. As half of our world's population lives in cities, building construction and the process play an important role in urbanization and our society. LÄS MER

 4. 4. Certifieringssystemet Miljöbyggnads påverkan på förvaltningsskedet – metoder, strategier och åtgärder för att upprätthålla kraven

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Zlatan Hodzic; Alexander Forne; [2021]
  Nyckelord :certifieringssystem; Miljöbyggnad; förvaltningsprocess; indikatorer; Materialloggbok.;

  Sammanfattning : Hållbart byggande är en viktig förutsättning för att byggsektorn ska minimera klimatavtrycket. Sektorn har implementerat olika åtgärder för att ta sikte mot en mer hållbar bransch med olika certifieringssystem. Ett av dessa certifieringssystem är Miljöbyggnad som säkerställer hållbarhet genom hela byggprocessen. LÄS MER

 5. 5. Klassifikationssystem i byggsektorn : En kritisk utvärdering av CoClass

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kevin Thai; [2021]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; BSAB 96; CoClass;

  Sammanfattning : Den svenska användningen av programvaror i byggsektorn i dagens samhälle använder inte ett gemensamt och digitalt anpassat klassifikationssystem för hanteringen av information inom BIM. Problemet har orsakat ineffektivt informationsutbyte mellan olika aktörer i byggprocessen och fortsatt över hela livscykeln. LÄS MER