Sökning: "aktörer på svenska arbetsmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden aktörer på svenska arbetsmarknaden.

 1. 1. Kvinnliga arbetskraftsinvandrares ansikten - Några kvinnliga arbetskraftsinvandrares skildringar om ankomsten och integrationsprocessen in i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Daniel Stojanovic Zezovic; [2013]
  Nyckelord :identitet; genus; ojämlikhet; utanförskap; kvinnor; arbetskraftsinvandrare; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen lyfts sex arbetskraftsinvandrande kvinnors historier om emigrationen till Sverige upp. Kvinnornas berättelser om etableringen, integrationsproblemen, inträdet på arbetsmarknaden samt vad flytten har betytt för dem analyseras med hjälp av socialpsykologiska teorier om identitet, marginalisering, ojämlikhet samt med hjälp av genusteorier. LÄS MER

 2. 2. Avidentifierade jobbansökningar : En kvalitativ studie om avidentifierade jobbansökningars betydelse för rekryteringsprocessens utfall

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tora Arbman Karlsson; Ranmali Fernando; [2013]
  Nyckelord :Anonymous job application; discrimination; labelling theory; homosociality and etnosociality; ethnic background; gender and age.; Avidentifierade jobbansökningar; diskriminering; stämplingsteori; homosocialitet; etnosocialitet; etnisk bakgrund; kön och ålder;

  Sammanfattning : Avidentifierade jobbansökningar är en relativt ny metod som under de senaste åren fått utrymme på den svenska arbetsmarknaden samt på forskningsfältet. Uppmärksamheten av metoden kommer av den tidigare forskning som visar att betydelsen av faktorer som bland annat etnisk bakgrund, kön och ålder är ibland avgörande för vem som kallas till jobbintervju. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta under tvång - Några straffrättsliga och arbetsrättsliga aspekter på tvångsarbete i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Oredsson; Emma Barton-Elmstav; [2012]
  Nyckelord :Tvångsarbete; Arbetsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden faces a problem that no one could have predicted a few years ago, which is that people are exploited for forced labour in the West. The purpose of this essay is to make reference to both criminal and labour law in order to describe the regulations, the current practice, and to observe the difficulties in implementation that exist when introducing legislation in the campaign against forced labour. LÄS MER

 4. 4. Tyska språket inom den svenska turismbranschen : En studie av språkbruk i svensk turism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sara Pramberg; Anna Tengvall; [2012]
  Nyckelord :turism; språk; tysktalande turister; tyska; engelska; kommunikation; service;

  Sammanfattning : Tyskar reser mest i världen. I Sverige är Tyskland en av de största målmarknaderna. Genom globaliseringen har språk och kommunikation fått en viktig roll i samhället, vilket ökar kravet på kommunikation. Inom turismbranschen används engelska som det främsta kommunikationsspråket. LÄS MER

 5. 5. Mobbning på arbetsplatsen - ur ett rättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanne Widemar; [2011]
  Nyckelord :Frankrike; svenska modellen.; sanktioner; rättsosäkerhet; Mobbning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mobbning är en av de snabbast växande formerna av våld på arbetsplatsen och innebär upprepade kränkande handlingar som tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning är ett samhällsproblem som kostar de drabbade och anhöriga stort lidande samt samhället och företagen höga summor pengar. LÄS MER