Sökning: "aktörsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet aktörsperspektiv.

 1. 1. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER

 2. 2. Datorspel i historieundervisningen: Upplev historien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Aktörsperspektiv; Datorspel i undervisningen; Historieundervisning; Idealistisk historiesyn; Materialistisk historiesyn; Strukturperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det hälften av alla ungdomar mellan 9–18 år som spelar datorspel och det är som störst mellan åldrarna 9–12 då 79% uppger att de spelat datorspel. Nya studier har visat att datorspel är ett effektivt sätt att lära sig på men det saknas en bredare och djupare forskning om hur datorspel kan anpassas till undervisning inom historieämnet. LÄS MER

 3. 3. Influencermarknadsföringens processer : En studie om influencermarknaden ur ett aktörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Davidsson; Klara Berglind; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; micro influencers; marketing engagement; marknadsföringsprocess; Influencermarknadsföring; mikroinfluencers; engagement; marknadsföringsprocess;

  Sammanfattning : Användningen av influencers på sociala medier har kommit att bli en populär strategi imarknadsföringssyfte bland företag i många olika branscher. Företagens användande avkända personer i marknadsföringssyfte är ett sedan länge tilltaget begrepp, men under det senaste decenniet syns influencermarknadsföring tillträda som ett alternativ till traditionell celebrity endorsement och är en stor del av den digitala marknadsföringen som görs idag. LÄS MER

 4. 4. Transparens – en fråga om förutsättningar eller vilja? : En studie om hur aktörer inom svenska modebranschen definierar transparens och hur det skildras i deras arbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amy Johansson; Lisa Rittri; [2020]
  Nyckelord :Transparency; fashion industry; e-commerce; supply chain; definition; Transparens; modebranschen; e-handel; försörjningskedja; definition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efterfrågan på transparens inom modebranschen har på senare år ökat och konsumenter ställer allt högre krav på information om resan som klädesplagg haft från start till slut. Många företag har dålig insyn i sin egna försörjningskedjor och transparens ses av många som ett första steg i att få företag att arbeta mot en bättre insyn. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor inom hederskulturen är inte passiva offer : En litteraturstudie av kvinnors strategier och orsaksförklaringar i samband med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofie Joby; Rebecka Lundell; [2020]
  Nyckelord :Honour-culture. Honor-related violence. Strategies. Women; Hederskultur. Hedersrelaterat våld. Strategier. Kvinnor;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en litteraturstudie och som baseras på redan befintlig forskning om berättelser från kvinnor med erfarenheter av hedersrelaterat våld. Bakgrund: Begreppen heder och hedersrelaterat våld är efter många års forskning fortfarande svåra att definiera. LÄS MER