Sökning: "aktant"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet aktant.

 1. 1. Materialitet som aktant. Stonehenge, Mossen och Lindholm Høje - tre exempel på aktanter för liminalitet och begravningspraktik i tre olika tidsperioder

  Master-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2021-03-18]
  Nyckelord :Stonehenge; bogs; Gundestrup cauldron; Eutin figures; Stone ships; liminality; actants; emotional charge; hybridity; seriality;

  Sammanfattning : The purpose is to examine three materialities: Stonehenge, bogs (represented by Gullåkra, Rævmose, Aukamper Moor) and stone ships at Lindholm Høje. By focusing on their actantial function in relation to liminality and burial practises, the study aims at contributing with new interpretations of materiality, actants and liminality. LÄS MER

 2. 2. Nya perspektiv på HR, Human relations & Artificiell intelligens : En kvalitativ studie där AI-enheter inkluderas i HR-perspektivet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Mogensen; Simon Warfving; [2021]
  Nyckelord :Actor Network Theory ANT ; Artificiell intelligens AI ; Human relations HR ; Robotic process automation RPA ;

  Sammanfattning : För nästan hundra år sedan, lades grunden för det som senare kom att benämnas som human relations. HR-perspektivet med Mayos “Hawthornsstudie” i spetsen, innebar ett skifte i hanterandet och synsättet av människor i organisationer. Taylorismens organisatoriska kontroll och effektivitet byttes ut mot människors behov och välmående. LÄS MER

 3. 3. En prinsessa, en skurk och ett lyckligt slut -En jämförande analys av tre versioner av sagan om Törnrosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mirela Music; [2020]
  Nyckelord :Disney; Törnrosa; Maleficent; Bröderna Grimm; saga; film;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader mellan tre versioner av sagan Törnrosa i deras framställning av berättelsens struktur, karaktärers funktion och teman, samt hur sagan förändras när den filmatiseras. Studiens syfte är även förankrad i läroplanen för att visa vilka möjligheter det primära materialet har utifrån ett didaktiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Annebergsskolan - en undersökning av normkritiska pedagogiska rum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emma Vehmaa Arnberg; [2020]
  Nyckelord :norm-critical pedagogy; feminist pedagogy; normkritisk arkitektur; pedagogik; pedagogy; public pedagogy; feministisk arkitektur; Actor Network Theory; ANT; aktant och nätverk; Herman Hertzberger; klustrande arkitektur; clustering architecture; normkritisk pedagogik; feministisk pedagogik; allmän pedagogik; Jesper Magnusson; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The thesis investigates how a norm-critical perspective on learning can impact the architectural design, and the aim is not to challenge the school as a form but to mediate a more supportive learning environment. The norm-critical, feminist and public pedagogy highlights the necessity of change towards collective learning with the individual in mind that includes introvert and extrovert personalities as well as active and passive activities, challenging existing norms and acknowledge that pedagogic environments surround us and affect our everyday life and development as individuals in society. LÄS MER

 5. 5. Modal betydelse i älvdalska. En studie av de älvdalska modalverben bella, dugå och kunna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mikael Tsiouris; [2018-05-07]
  Nyckelord :älvdalska; modalitet; modal betydelse; bella; dugå; kunna; aktant-intern möjlighet; aktant-extern möjlighet; deontisk möjlighet; deontisk nödvändighet; epistemisk möjlighet;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras de modala betydelserna hos de älvdalska verben bella, dugå och kunna. Syftet är att utröna vilka modala betydelser som förekommer i samband med dessa tre verb. LÄS MER