Sökning: "aktieägarförmån"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet aktieägarförmån.

  1. 1. Aktieägarförmåner - En ökad insikt för företag och privata investerare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ted Bragfeldt; Björn Andersson; [2011]
    Nyckelord :Aktieägarrabatt; aktieägarförmån; merförsäljning; lojalitet; avkastning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Följande uppsats kartlägger svenska och brittiska företag som erbjuder aktieägarförmåner till sina aktieägare. Både för - och nackdelar presenteras för konceptet och vilka branscher som lämpar sig bäst för införande... LÄS MER