Sökning: "aktieägartillskott"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet aktieägartillskott.

 1. 1. Gränsen mellan aktieägartillskott, näringsbidrag och driftbidrag : En analys av tillskott från kommuner till kommunalt ägda bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christopher Stenberg; [2020]
  Nyckelord :driftbidrag; näringsbidrag; aktieägartillskott; skatterätt; gränsdragning; kommunala bolag; kommuner;

  Sammanfattning : Gränsdragningsfrågan mellan aktieägartillskott, näringsbidrag och driftbidrag har före­kommit i domstolar i nästan 60 år. Trots antalet avgöranden är skiljelinjerna mellan dem inte klarlagda. Kommuner tillskjuter medel till sina bolag men tycks famla i blindo kring vilka skatterättsliga effekter detta kan medföra. LÄS MER

 2. 2. Hur kan ägaren till ett fåmansföretag förändra beskattningen på utdelning genom ovillkorade aktieägartillskott?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Beskattningsrätt; Fåmansföretag; Utdelning; Gränsbelopp; Ovillkorade aktieägartillskott; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige beskattas ägare till fåmansföretag enligt särskilda fåmansföretagsregler. Huvudsakligt syfte med dessa särskilda regler är att undvika en skattemässig inkomstomvandling. LÄS MER

 3. 3. Finansiell strategi inom den privata vårdsektorn

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johansson Robert; Dahlqvist Simon; [2014]
  Nyckelord :Capital Structure; Leverage; Financial strategy; Private health sector; Solvency; Kapitalstruktur; Hävstångseffekt; Finansiell strategi; Privata vårdsektorn; Soliditet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den privata vårdsektorn är en sektor som karaktäriseras av stark tillväxt. Behovet av vård kommer alltid att finnas och i takt med att människan lever längre ökar även trycket på vården. LÄS MER

 4. 4. Moderbolags finansiering av dotterbolag : Finansieringsmetoder och verklig innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Bengts; [2013]
  Nyckelord :finansieringsmetoder; aktieägartillskott; aktieägarlån; verklig innebörd; underhandsackord;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Beskattning vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott : - Ett hot mot rättsäkerheten?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Juridik

  Författare :Christoffer Bohlin; [2011]
  Nyckelord :Fåmansföretagsbeskattning; uttagsbeskattning; skatteflykt; villkorade aktieägartillskott.;

  Sammanfattning : The Main problem formulation of this thesis is to investigate whether taxation in a situa-tion of refunding of a conditional shareholder´s contribution can stand in contradictory to the principle of legal security. Fundamentally is a case, named RÅ 2009 ref. 47:2. LÄS MER