Sökning: "aktie D- uppsats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aktie D- uppsats.

  1. 1. Delningen av Electrolux - Husqvarna på egna ben

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joakim Sjölin; Daniel Friberg; Per-Anders Bohman; [2006]
    Nyckelord :Business and economics;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 15 februari 2005 fattar styrelsen för Electrolux ett beslutom att avknoppa hela sitt utomhusproduktområde. Beslutet kommer efter larm frånanalytiker om en undervärderad aktie, samt ett ökande tryck från storägare om att kommamed en långsiktig lösning på problemet. LÄS MER