Sökning: "aktie"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet aktie.

 1. 1. Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Zethzon; Sara Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Aktielikviditet; utdelningspolicy; Shareholder Value Maximization; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. LÄS MER

 2. 2. Evaluating ESG Related Events' Significance for Oil Companies in Relation To Stock Price Changes

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sherwin Baghchesara; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; regression analysis; bachelor thesis; oil; stock; risk management; stakeholders; ESG; Matematik; regressionsanalys; kandidatexamen; olja; aktie; risk; stakeholder; ESG;

  Sammanfattning : ESG risks, which stands for environmental, social, and governance, has in recent years exploded as a conversational topic. Including ESG efforts in company reports, and being transparent about operations is not as foreign as before. LÄS MER

 3. 3. Omvänd aktiesplit : Att göra eller inte göra?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Nygårds; Andreas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Business administration; finance; reverse stock split; abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Företagsekonomi; finansiering; omvänd aktiesplit; avvikande avkastning; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Sammanfattning En omvänd aktiesplit ska inte ha någon direkt påverkan på ett företags värdering. Värdet är detsamma oavsett om företaget har fem utestående aktier á tjugo kronor eller en aktie á hundra kronor. Det är endast aktiepriset och antalet aktier som förändras. LÄS MER

 4. 4. Ex-dagseffekten i Sverige år 1961-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Stävegård; Louise Engström; [2019]
  Nyckelord :ex-dag; ex-dagseffekten; prisfallskvot; aktieomsättning; aktiemarknad;

  Sammanfattning : När ett företag ger utdelning till sina aktieägare bör priset på en aktie sjunka med ett värde motsvarande utdelningsbeloppet, givet att marknaden är effektiv. Tidigare studier har visat att så inte är fallet i realiteten, en effekt som kallas ex-dagseffekten. Denna uppsats undersöker ex-dagseffektens förekomst i Sverige över tid. LÄS MER

 5. 5. The Swap Market Model with Local Stochastic Volatility

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mohammed Benmakhlouf Andaloussi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modeling volatility is an intricate part of all financial models and the pricing of derivative contracts. And while local volatility has gained popularity in equity and FX models, it remained neglected in interest rates models. LÄS MER