Sökning: "aktieanalytiker"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet aktieanalytiker.

 1. 1. Ett år med MiFID II : Fondförvaltare och aktieanalytikers upplevelser av direktivets följder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Pham; Caroline Zuber; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; transparency; efficient market; principal-agent model; information asymmetry; research analyst; fund manager; equity research; MiFID II; transparens; effektiv marknad; principal-agentteorin; informationsasymmetri; aktieanalytiker; fondförvaltare; aktieanalyser;

  Sammanfattning : Background: On January 3, 2018, the discussed MiFID II directive was implemented. The proponents argue that MiFID II increases transparency and benefits the end customers. The critics argue that smaller players are driven out from the market and that companies lose coverage. LÄS MER

 2. 2. Aktieanalytiker och Earnings Management –En kvalitativ studie om earnings management påverkan på kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Johnson; Max Ribarits; [2018-08-07]
  Nyckelord :Earnings Management; analytiker; värdering; identifiering; hantering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Earnings management innefattar att ledningen i företag utnyttjarhandlingsfriheten inom IFRS för att manipulera de redovisade siffrorna. Earningsmanagement är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar kapitalmarknaden enligttidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Stockholmsbörsens Aktiedrottningar - En kvalitativ studie om hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin yrkesroll.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Cecilia Johnell; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Equity Research Analyst; Woman; Token; Homosociality; The Financial Sector;

  Sammanfattning : The financial sector has historically showed an unequal gender distribution, where the male gender is considered a majority. A profession within the financial sector that seems to exhibit an especially uneven gender distribution in Sweden is the Equity Research Analysts. LÄS MER

 4. 4. Tillförlitlighet i aktieanalytikers prognoser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Björelind; Henrik Liljestrand; [2018]
  Nyckelord :Consensus estimates; OMX Stockholm Large Cap; forecast error; stock analyst; Konsensusestimat; OMX Stockholm Large Cap; prognosfel; aktieanalytiker;

  Sammanfattning : Prognoser publicerade av aktieanalytiker har en betydande påverkan på kapitalmarknaden och investeringsbeslut. Genom att förmedla information inom kapitalmarknaden spelar aktieanalytiker en vital roll. LÄS MER

 5. 5. IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Martinelle; Emma Lindsö; Viggo Nylén; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: IFRS 15 utifrån användarnas perspektiv Seminariedatum: 2 juni 2017 Ämne/kurs: FEKH 69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alexandra Martinelle, Emma Lindsö, Viggo Nylén Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: intäktsredovisning, IFRS 15, resultatmanipulering, korrekt återgivande, jämförbarhet Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen om de nya riktlinjerna för intäktsredovisning, IFRS 15. Standarden blev klar 2014 och är en del av konvergensprojektet mellan IASB och FASB. LÄS MER