Sökning: "aktieavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet aktieavkastning.

 1. 1. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER

 2. 2. PC Regression, Vector Autoregression, and Recurrent Neural Networks: How do they compare when predicting stock index returns for building efficient portfolios?

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2019]
  Nyckelord :PC Regression; Vektorautoregression; och Återkopplande Neurala Nätverk: En jämförelse mellan deras förmåga att prognostisera aktieindexavkastning för att konstruera effektiva portföljer; Huvudkomponentregression; vektorautoregression; LSTM; återkopplande neurala nätverk; portföljteori; portföljoptimering; maskininlärning; makroekonomi; finans; aktieavkastning; aktieindex;

  Sammanfattning : This thesis examines the statistical and economic performance of modeling and predicting equity index returns by application of various statistical models on a set of macroeconomic and financial variables. By combining linear principal component regression, vector autoregressive models, and LSTM neural networks, the authors find that while a majority of the models display high statistical significance, virtually none of them successfully outperform classic portfolio theory on efficient markets in terms of risk-adjusted returns. LÄS MER

 3. 3. Aktiekursutveckling vid kungörelse av företagsförvärv : En eventstudie av svenska företagsförvärv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Joakim Lööw; Abrahamsson Joakim; [2019]
  Nyckelord :Acquisitions; payment method; cross-border acquisitions; Företagsförvärv; betalningsmetod; gränsöverskridande förvärv;

  Sammanfattning : I denna uppsats har aktiekursutveckling undersökts med utgångspunkt hur aktiekurserna påverkas vid kungörelse av företagsförvärv. En eventstudiemetod, med en marknadsmodell-estimering, har använts för att se hur anormal aktiekursutvecklingen har varit kring kungörelsen av förvärven. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Return in Different Industries - A Multiple Linear Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Elin Palmgren; Natasha Nanakorn; [2019]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; regression analysis; macroeconomics; economics; stock market; Statistik; tillämpad matematik; regressionsanalys; makroekonomi; nationalekonomi; aktiemarknad;

  Sammanfattning : Macroeconomics constitute a central part of fundamental analysis of stock markets and consequently the relationship between macroeconomic variables and stock markets is far from questioned. However, there is no general consensus regarding neither the extent of this relationship nor whether the relationship varies amongst industries. LÄS MER

 5. 5. Ränta, arbetslöshet och inflations påverkan på aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tobias Klein; Johan Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Makroekonomiska faktorer; ränta; arbetslöshet; inflation; aktieavkastning; OMXSSCGI; svenska börsnoterade småbolag;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om det föreligger ett samband mellan makroekonomiska faktorer i Sverige och aktieavkastningen för svenska börsnoterade småbolag. De valda makroekonomiska faktorerna är i studien ränta, arbetslöshet och inflation. LÄS MER