Sökning: "aktieavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet aktieavkastning.

 1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsnyheters påverkan på börsbolag beroende på storlek : en kvantitativ studie om hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för svenska bolag listade på Large- och Mid cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Martin Vibreg; Jakob Björk; [2020]
  Nyckelord :ESG; sustainability; abnormal return; Large cap; Mid cap; event study; stakeholder theory; ESG; hållbarhet; abnormal avkastning; Large cap; Mid cap; eventstudie; aktieägarperspektivet;

  Sammanfattning : Efter att lagen gällande hur upprättandet av en separat hållbarhetsrapportering infördes år 2016, av den svenska regeringen, har hållbarhet blivit en allt viktigare del ur bolagens verksamhet. Vidare har intresset för hållbarhet fått en bredare samsyn inom finanssektorn, där målet är att nå en hållbar utveckling för landet genom att styra mot investeringar som är hållbara på sikt. LÄS MER

 3. 3. Den goda viljans förmåga att skapa goda förvärv : Påverkar reaktionen på aktiemarknaden efter ett uppköp avskrivningen av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Björklund; Kerstin Falk; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; Abnormal aktieavkastning; nedskrivning; resultatmanipulering; uppköp; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka om det finns ett samband mellan reaktionen på stockholmsbörsen direkt efter ett uppköp tillkännages och hur svenska börsnoterade företag har valt att genomföra goodwillavskrivningar de efterföljande två åren. Studien har begränsats till företag med huvudkontor i Sverige inom tidsperioden 2011–2016, detta gav ett slutgiltigt urval på 74 företag. LÄS MER

 4. 4. Emittering av Gröna Obligationer för Börsnoterade Nordiska Bolag : - En eventstudie om aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Aste; Hugo Åström; [2020]
  Nyckelord :Obligation; Grön obligation; Abnormal; Avkastning; Eventstudie; Norden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

  Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER