Sökning: "aktiebolag AB"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden aktiebolag AB.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Aktieägare eller styrelsen – vem bestämmer? - En analys av styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman med särskilt fokus på svenska offentliga uppköpssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Svanberg; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; aktiemarknadsrätt; styrelsens lydnadsplikt; lydnadsplikt; offentlig uppköpssituation; uppköpssituation; takeover; takeover-reglerna; Haldex; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The board of directors is subordinated to the shareholders’ meeting as a result of limited liability company’s having a hierarchical organisational structure. This hierarchical organisational structure in combination with the provisions in Chapter 8 Section 41 second paragraph in the Swedish Company Act (“SCA”) e contrario means that the board of directors has a duty of obedience to resolutions by the shareholders’ meeting. LÄS MER

 3. 3. Processförbättring inom appearance approval : En studie vid Scania CV AB i Södertälje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Felix Wågberg; [2017]
  Nyckelord :perceived quality; virtual evaluation; quality improvement; process improvement; upplevd kvalitet; virtual evaluation; kvalitetsförbättring; processförbättring;

  Sammanfattning : Scania CV AB, Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, är ett produktionsföretag som tillverkar och levererar lastbilar, bussar, motorer samt tjänster. Forskning och utvecklingsenheten en stor del av Scanias framgång, bestående av 3500 medarbetare har som mål att utveckla samtförbättra högkvalitativa produkter och lösningar. LÄS MER

 4. 4. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER

 5. 5. Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lina Edgren; [2016]
  Nyckelord :fjällsippa; Dryas octopetala; kalktallskog; kalkgranskog; dryas-hed; Masugnsbyn; dolomit; mountain avens; lime pine forest; lime spruce forest; dryas-heath; dolomite;

  Sammanfattning : Vid all täktverksamhet är miljöarbetet viktigt, och stort fokus läggs idag på efterbehandling av verksamhetsområdet. Ofta är målet att gröngöra området med sprutsådd eller liknande, och ibland eftersträvas att området ska likna omgivningarna. LÄS MER