Sökning: "aktiebolag"

Visar resultat 1 - 5 av 1263 uppsatser innehållade ordet aktiebolag.

 1. 1. Gränsdragningsproblematiken mellan sponsring och gåva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Winblad; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sponsring är ett sätt för företag att marknadsföra sig, öka sin försäljning och förbättra sin allmänna goodwill. Ett aktiebolags sponsringsutgifter bedöms mot den generella regeln för avdragsrätt i 16:1 IL. Föreligger ett tydligt samband mellan en kostnad och en inkomst så beviljas avdrag regelmässigt. LÄS MER

 2. 2. Framtidens bolagsstämma – fysisk, digital eller hybrid?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Carlén; [2023-02-07]
  Nyckelord :Digital bolagsstämma; Bolagsstämma; Aktiebolagslagen; Aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : Enligt 7 kap. 15 § ABL ska bolagsstämman hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller på annan i bolagsordningen särskilt angiven ort i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag under åren innan konkurs : En kvantitativ studie för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering bland svenska företag som gått i konkurs under perioden 2010–2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mohammed Nader Hamidi; David Ngoda; [2023]
  Nyckelord :Diskretionära periodiseringar; Earnings management; konkurs; den modifierade Jones-modellen; redovisning; periodiseringar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag åren innan konkurs. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Mohammed Nader Hamidi och David NgodaHandledare: Jan SvanbergDatum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att undersöka om svenska aktiebolag resultatmanipulerarår innan konkurs och ifall de använder sig av en positiv eller negativresultatmanipulering år innan konkurs. LÄS MER

 4. 4. Associationsrättsliga aspekter på aktiebolaget som verktyg vid ekonomisk brottslighet : – Revisorns vara eller icke vara i små aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; revision; ekonomisk brottslighet; revisor; brottsprevention;

  Sammanfattning : Aktiebolaget är den andra vanligaste bolagsformen i Sverige, där avsaknaden av det personliga ansvaret karaktäriserar associationsformen. Med anledning av att aktieägarna inte ekonomiskt behöver ansvara för bolagets åtaganden, har det länge funnits en tradition om att bolaget bör revideras av en tredje part. LÄS MER

 5. 5. Synergieffekter ur ett redovisningsperspektiv : Finns det mätbara synergieffekter i bolagsredovisningen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Enarsson; Amanda Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Synergy; Synergetic Effect; M A; Business groups;

  Sammanfattning : Syfte: En ökad konkurrens mellan företag och ökad diversifiering har lett till ett ökat intresse av olika tillväxtstrategier, där företagsförvärv är en vanlig strategi med synergieffekter som motiv. Flera faktorer påverkar synergieffekter och tidigare studier brister i att ge konkreta och enhetliga svar. LÄS MER