Sökning: "aktiebolagsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet aktiebolagsrätt.

 1. 1. I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt: När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Park Larsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :Särskilda skäl; Särregeln; Tvångsinlösen; Minoritetsaktier; Lösenbelopp; Offentliga uppköpserbjudanden; Takeovers;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera innebörden av rekvisitet särskilda skäl. Analysen bygger på undersökningar av motiven bakom tvångsinlöseninstitutet, lösenbeloppsbestämmelser, särregelns ändamål och det aktiemarknadsrättsliga regelverk som gäller vid ett offentligt uppköpserbjudande. LÄS MER

 2. 2. Vem står för notan? : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; skadeståndsansvar; revisor; styrelse; aktiebolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revisorn som syndabock – en snedvriden ansvarsfördelning? : En studie om fördelningen av skadeståndsansvaret mellan bolagsledningen och revisorn i aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lewin; [2021]
  Nyckelord :Law; company law; auditor liability; Juridik; civilrätt; associationsrätt; aktiebolagsrätt; skadestånd; revisor; revisorns skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jäv för styrelseledamot i aktiebolag - En studie av 8 kap. 23§ ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Zahraa Al-Juboori; [2021]
  Nyckelord :8 kap. 23§ ABL; Styrelseledamot; Aktiebolagen; Aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka betydelsen av jäv för styrelseledamot enligt vad som stadgas i 8 kap. 23 § ABL. För att uppnå syftet har juridisk metod tillsammans med juridiska rättskällor varit utgångspunkten för uppsatsskrivandet. LÄS MER

 5. 5. Revisorers skadeståndsansvar enligt ABL, föremål för begränsning? - En studie om den begränsande verkan av normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Revisor; Skadestånd; Adekvat kausalitet; Normskyddsläran; Befogad tillit; Aktiebolagsrätt; ABL; Prosolvia-målet; BDO-målet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revisorers skadeståndsansvar är en fråga som varit föremål för diskussion under de senaste två decennierna. Frågan har också varit föremål för rättsfall vid flera tillfällen där de mest framstående rättegångarna varit Prosolvia-målet 2013 och BDO-målet 2014. LÄS MER