Sökning: "aktiebolagsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet aktiebolagsrätt.

 1. 1. Konkurrerande lojalitetsplikter - Om förhållandet mellan lojalitetsplikter för styrelseledamöter med uppdrag i flera bolag när bolagens intressen kolliderar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Lai; [2020-05-17]
  Nyckelord :Civilrätt; Bolagsrätt; Aktiebolagsrätt; ABL; Styrelseledamöter; Styrelseledamöters lojalitetsplikt; Konkurrerande lojalitetsplikter;

  Sammanfattning : Styrelseledamöter i aktiebolag har en tämligen långtgående lojalitetsplikt gentemot bolaget som innefattar en skyldighet att främja bolagets intresse framför sina egna eller andras intressen. Det är vanligt förekommande att styrelseledamöter har uppdrag i flera bolag samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Moderbolagets företrädare och deras skadeståndsansvar i ett helägt dotterbolag : Kan en företrädare för moderbolaget ådömas att utge skadestånd enligt 29 kap. ABL för skador som uppkommer i ett helägt dotterbolag?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; [2020]
  Nyckelord :Shadow director; dold företrädare; aktiebolagsrätt; moderbolag; dotterbolag; de facto-företrädare; de jure-företrädare; koncernförhållande; ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : En grundläggande regel i svensk aktiebolagsrätt framgår i 1 kap. 3 § ABL som fastställer att en aktieägare ansvarar, som huvudregel, enbart för sitt satsade kapital. Huvudregeln innebär även att det som händer i ett bolag skall stanna inom ett bolag och inte påverka andra parter. LÄS MER

 3. 3. Moderbolags ansvar för dotterbolag : Särskilt vad gäller dotterbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanessa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bankkoncerner; moderbolag; dotterbank; penningtvätt; koncernintresse; koncernrätt; tysk koncernrätt; aktiebolagsrätt; kapitalmarknadsrätt;

  Sammanfattning : Critical failings with AML-compliance have been observed in multiple Swedish banks over a period of time. The banks referred to often have complex organisational structures, where a parent company owns several subsidiaries, and the companies within the group are limited liability companies, LLCs. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER