Sökning: "aktiekapital"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet aktiekapital.

 1. 1. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 2. 2. Valuation of Contingent Convertible Bonds

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alexander Back; William Keith; [2016]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; Hybrid Capital; Capital Structure; Capital Adequacy Regulation; Basel III; Risk-NeutralValuation;

  Sammanfattning : Contingent convertible bonds are hybrid capital instruments, contingent on some form of indicator of financial distress of the issuing bank. Following the financial crisis, these instruments are proposed as a solution to the moral hazard issue of banks too big to fail. LÄS MER

 3. 3. Regelbördan på Stockholmsbörsen - En studie om regleringars inverkan på avnoteringar från NASDAQ OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bardh Oskar; Erik Wester; [2015-07-08]
  Nyckelord :Regleringar; Avnoteringar; Attraktionskraft; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : DefinitionerInitial public offering (IPO)Den första försäljningen av ett företags aktier på den publika marknaden.AvnoteringHändelsen då ett börsbolags aktie tas bort från marknaden.Sarbanes-Oxley (SOX)Ett omfattande och för ämnet väl undersökt amerikanskt regelverk. LÄS MER

 4. 4. Svenska småbolagskonkurser –En konsekvensstudie av ett sänkt aktiekapitalkrav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Kalnins; Andreas Nordqvist; [2015-06-25]
  Nyckelord :Aktiekapital et ; kapitalkrav et ; småbolag; konkurs er ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 1 april 2010 sänktes dåvarande kapitalkrav från SEK 100 000 till SEK 50 000 för att bland annat underlätta för företagare att nyttja bolagsformen. Flera remissinstanser argumenterade mot en sänkning och underströk betydelsen av att ytterligare forskning var nödvändig. LÄS MER

 5. 5. Förslag till ett direktiv av ny europeisk bolagsform, Societas Unius Personae : En analys av förslaget och Sveriges behov av en ny bolagsform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Daniel Stavren Eriksson; Daniel Rogemark; [2015]
  Nyckelord :bolagsformer; Societas Unius Personae;

  Sammanfattning : År 2008 lämnade EU-kommissionen ett förslag om en förordning gällande en associationsform benämnd europeiskt privat aktiebolag, Societas Privata Europea.1 Denna associationsform blev dock inte accepterad av alla medlemsstater, varför kommissionen under 2013 drog tillbaka förslaget. LÄS MER