Sökning: "aktiekurs"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet aktiekurs.

 1. 1. En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden : Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Niklas Örn; [2019]
  Nyckelord :CEO change; Event study; Abnormal return; Effective Market Hypothesis; Stock price; Market Reaction.; VD-byte; eventstudie; onormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; aktiekurs; marknadsreaktion;

  Sammanfattning : Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion. LÄS MER

 2. 2. The Financial Value of Gamification : An Explorative Event Study to Investigate Investors Reactions to Gamification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Engvall; David Fröström; [2019]
  Nyckelord :Gamification; Event study; Efficient market hypothesis;

  Sammanfattning : The use of gamification has increased in companies in recent years and is used among other things to accelerate learning, increase motivation and engagement. Gamification is defined as the use of game elements in a non-game context. This study aims to investigate whether the use of gamification raises the financial value of a company. LÄS MER

 3. 3. Påverkas företags marknadsvärde vid publicering av hållbarhetsinformation? : en eventstudie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Lundvall; Linnea Sundling; [2019]
  Nyckelord :aktiekurs; avvikelseavkastning; eventstudie; hållbarhetsinformation; marknadsreaktion; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om publicering av hållbarhetsinformation påverkar marknadsvärdet på svenska företag börsnoterade på Nasdaq Stockholm. Vidare undersöks om det finns ett samband mellan vilken typ av hållbarhetsinformation som publiceras och avvikelseavkastning. LÄS MER

 4. 4. Medelvärdesåtervändande egenskaper i aktiekurser : En utfallsstudie på svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Ullström; [2019]
  Nyckelord :Mean Reversion; Real Estate; Asset prices; Fastigheter; Medelvärdesåtervändande; tillgångspriser;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka de medelvärdesåtervändande egenskaperna i aktiekursen för noterade fastighetsbolag med utgångspunkt för bolagets extraordinära substansvärde, samt hur väl information kan användas för investeringsbeslut.Resultatet av den empiriska utfallsstudien som utförts visar på att det finns ett samband mellan aktiekurs och substansvärden, samt att en investeringsstrategi baserat på medelvärdesåtervändande egenskaper i dessa variabler fungerar. LÄS MER

 5. 5. Värdet av ett matchresultat : En kvantitativ studie om hur matchresultat påverkar börsnoterade fotbollsklubbars aktiepris

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ramstedt; Lukas Tilk; [2019]
  Nyckelord :finance; football clubs; efficient market hypothesis; behavioral finance; abnormal return; finansiering; fotbollsklubbar; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; abnormal return;

  Sammanfattning : Tidigare studier (Scholtens & Peenstra, 2009) inom detta forskningsområde har påvisat att sportsliga resultat har en inverkan på en börsnoterad fotbollsklubbs aktiepris. Motivet bakom de tidigare studierna var den enorma ekonomiska tillväxt som skett inom fotbollsbranschen. LÄS MER