Sökning: "aktiekursutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet aktiekursutveckling.

 1. 1. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 2. 2. Aktiekursutveckling vid kungörelse av företagsförvärv : En eventstudie av svenska företagsförvärv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Joakim Lööw; Abrahamsson Joakim; [2019]
  Nyckelord :Acquisitions; payment method; cross-border acquisitions; Företagsförvärv; betalningsmetod; gränsöverskridande förvärv;

  Sammanfattning : I denna uppsats har aktiekursutveckling undersökts med utgångspunkt hur aktiekurserna påverkas vid kungörelse av företagsförvärv. En eventstudiemetod, med en marknadsmodell-estimering, har använts för att se hur anormal aktiekursutvecklingen har varit kring kungörelsen av förvärven. LÄS MER

 3. 3. RAPPORTDEBUTEN : En eventstudie om abnormal avkastning uppstår till följd av att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Gustafsson; Peter Claesson; [2019]
  Nyckelord :vd-byte; aktiekursutveckling; kvartalsrapport; eventstudie; Stockholmsbörsen; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion De flesta investerare vet att de finansiella marknaderna inte alltid fungerar likt vad den effektiva marknadshypotesen (EMH) förespråkar. Genom åren har det uppkommit en rad teorier som påvisar detta och i ett eget försök att undersöka om en effektiv marknad råder ämnar studiens författare att själva identifiera en egen investeringsstrategi för att lyckas uppnå abnormal avkastning på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 4. 4. Avkastning för private equity- ägda börsintroduktioner : En jämförande studie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Svanqvist; Henriksson Sofie; [2018]
  Nyckelord :private equity; riskkapital; börsintroduktioner; avkastning; aktiekursutveckling; stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Inom den ekonomiska forskningen finns en tydlig diskrepans gällande synen på private equitybolags inverkan på avkastningen efter en börsintroduktion. Denna studie tar sin utgångspunkt ur detta och syftar till att vidare analysera den långsiktiga avkastningen för private equity-ägda börsintroduktioner på den svenska marknaden. LÄS MER

 5. 5. Påverkar grundaren aktiekursens utveckling efter en IPO? : En studie av svenska biotech-bolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Gabrielsson; Victor Mofjell; [2018]
  Nyckelord :Biotech; IPO; founder imprint; founder influence; market signals; stock performance; Biotech; IPO; grundarens avtryck; grundarens påverkan; marknadssignaler; aktiekursutveckling;

  Sammanfattning : Marknaden för biotech-relaterade produkter är komplex och har ökat explosionsartat de senaste åren. Bolag som verkar inom denna bransch är ofta kapitalintensiva och tungt beroende avforskning för att lyckas i det långa perspektivet. Utbudet av biotech-relaterade produkter möteren ständigt överväldigande efterfrågan. LÄS MER