Sökning: "aktiekursutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet aktiekursutveckling.

 1. 1. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 2. 2. Aktiekursutveckling vid kungörelse av företagsförvärv : En eventstudie av svenska företagsförvärv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Joakim Lööw; Abrahamsson Joakim; [2019]
  Nyckelord :Acquisitions; payment method; cross-border acquisitions; Företagsförvärv; betalningsmetod; gränsöverskridande förvärv;

  Sammanfattning : I denna uppsats har aktiekursutveckling undersökts med utgångspunkt hur aktiekurserna påverkas vid kungörelse av företagsförvärv. En eventstudiemetod, med en marknadsmodell-estimering, har använts för att se hur anormal aktiekursutvecklingen har varit kring kungörelsen av förvärven. LÄS MER

 3. 3. RAPPORTDEBUTEN : En eventstudie om abnormal avkastning uppstår till följd av att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Gustafsson; Peter Claesson; [2019]
  Nyckelord :vd-byte; aktiekursutveckling; kvartalsrapport; eventstudie; Stockholmsbörsen; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion De flesta investerare vet att de finansiella marknaderna inte alltid fungerar likt vad den effektiva marknadshypotesen (EMH) förespråkar. Genom åren har det uppkommit en rad teorier som påvisar detta och i ett eget försök att undersöka om en effektiv marknad råder ämnar studiens författare att själva identifiera en egen investeringsstrategi för att lyckas uppnå abnormal avkastning på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 4. 4. Aktiekursutveckling i samband med införandet av amorteringskraven : En kvantitativ studie om bostadsfastighetsbolagens aktiekurser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aydin David; Sarkis Amanda; [2019]
  Nyckelord :Share performance; amortization; returns; residential real estate companies; cyclical cycles; Aktiekursutveckling; amorteringskrav; avkastning; bostadsfastighetsbolag; konjunkturlägen;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis intends to examine returns of residential real estate companies and if their share price has developed in connection with implementations of amortizations. Method: The study has issued from a quantitative research method where historical data have been collected for share prices and returns for all residential real estate companies. LÄS MER

 5. 5. Public Sentiment on Twitter and Stock Performance : A Study in Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jimmy Henriksson; Carl Hultberg; [2019]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Public Opinion; Stock Market; Stock Performance; Statistics; Computer Linguistics; Natural Language Processing; Twitter.; Sentimentanalys; Folkopinion; Aktiemarknaden; Aktiekursutveckling; Statistik; Språkteknologi; Twitter.;

  Sammanfattning : Since recent years, the use of non-traditional data sources by hedge funds in order to support investment decisions has increased. One of the data sources which has increased most is social media and it has become popular to analyze the public opinion with help of sentiment analysis in order to predict the performance of a company. LÄS MER