Sökning: "aktierekommendationer"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade ordet aktierekommendationer.

 1. 11. Aktierekommendationer : En jämförelse av aktierekommendationer mellan banker och affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lawan Farag; Kemal Kalkan; [2012]
  Nyckelord :stock recommendations; stock market; analysts; accuracy; banks; business magazines.; aktierekommendationer; aktiemarknad; analytiker; träffsäkerhet; banker; affärstidningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har i tidigare forskningar bevisats att privatpersoner har en tendens att vilja få hög avkastning på kort tid och därför väljer de ofta att investera i aktier. Detta leder till att aktierekommendationer har en stor påverkan på de privatpersoner som vill investera i aktier utan att ha en god kunskap inom ämnet. LÄS MER

 2. 12. Hur är träffsäkerheten? : En uppsats om aktierekommendationer från aktiehus och affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Johannes Bergström; Andreas Konstantino; [2011]
  Nyckelord :Stock recommendations; abnormal return; event study; AAR; CAAR; Aktierekommendationer; abnormal avkastning; eventstudie; AAR; CAAR;

  Sammanfattning : En eventstudie gjordes på aktierekommendationer publicerade på Privata Affärers hemsida mellan 2009-2010. Publiceringsdagen för rekommendationen utgjorde eventdagen och ett eventfönster på fem dagar innan och fem dagar efter. LÄS MER

 3. 13. Köper studenten köprekommendationen? : En studie om aktierekommendationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Ejeklint; Malin Henriksson; [2011]
  Nyckelord :Share price recommendations; asset pricing; behavioural finance; the effective market hypothesis; Aktierekommendationer; Prisbildning; Behavioural finance; den effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktierekommendationer är vanligt förekommande i finansiell media samtidigt som teorier säger att man inte systematiskt kan över- eller undervärdera en aktie. Trots detta visar studier att finansmarknaden influeras av aktierekommendationer då handeln ökar efter en annonsering, vilket innebär att de finansiella kunskaperna en student har lärt sig under sin utbildning inte påverkar lika starkt när den sedan väljer att följa en aktierekommendation. LÄS MER

 4. 14. Överavkastande Aktierekommendationer : En utopi eller en hållbar investeringsstrategi?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Per Entin; Gustav Röcklinger; [2011]
  Nyckelord :Stock Recommendations; Abnormal Returns; Corporate Finance; Efficient Markethypothesis; Random Walk; Behavioral Finance; Aktierekommendationer; Överavkastning; Finansiell Ekonomi; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance;

  Sammanfattning : Background: The value of stock recommendations have been debated for a century andthe debate has escalated since Alfred Cowles (1933) published his research in “Can StockMarket Forecasters Forecast”? As of late, savings in stocks has increased and the householdsare managing their savings more actively. The consequence of the increased interestin stocks has resulted in a growing market for stock recommendations. LÄS MER

 5. 15. Aktierekommendationer som investeringsmetod

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Svensson; Emil Nerme; [2011]
  Nyckelord :Aktierekommendationer överavkastning investeringsmetod analytiker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från att undersöka huruvida man kan göra en överavkastning genom att följa aktierekommendationer från analyshus. Analyshusens rekommendationer analyseras var hus för sig men även i en sammanslagning av samtliga rekommendationer. LÄS MER