Sökning: "aktierekommendationer"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade ordet aktierekommendationer.

 1. 16. Ska man tro på aktie-Nostradamus? : en studie om aktierekommendationers värde för privata investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Derya Nourmohammadi; [2010]
  Nyckelord :efficient markets; passive investment strategies; stock recomendation; effektiva marknadshypotesen; passiva investeringsstrategier; aktierekommendationer;

  Sammanfattning : Intro: 80 percent of the Swedish population own shares. This makes Sweden the leading country in private investment in securities. It can be difficult for the private investor to know where, when and which security to invest in. The strategies are as ambivalent as the stock markets fluctuations. LÄS MER

 2. 17. Drömmen om att segra över marknaden : En jämförelsestudie mellan aktierekommendationer och insidertransaktioner som portföljstrategi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Ullakko-Haaraoja; Toni Lovric; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to compare two different portfolio strategies consisting of insider transactions and stock recommendations and examine whether they posses any information advantage.  The portfolios are balanced once every three-, six- and twelve- months in the period of 2007-2009. LÄS MER

 3. 18. Aktierekommendationers värde för privata investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Winta Debesai; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet aktiva investerare har under senare tid ökat på de finansiella marknaderna. I takt med detta har ett växande intresse för börsen gett rum för nya informationskanaler. Den kostnadsfria information och de rekommendationer som en investerare har möjlighet att ta del av har kritiserats. LÄS MER

 4. 19. Aktierekommendationer på internetforum, en god affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Ahlgren; Filip Elgstedt; Jakob Janerheim; Per-Christian Nilsson; [2010]
  Nyckelord :aktiehandel; rekommendationer; momentum; småbolagseffekten; forum; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien har följt sex stycken aktier på två olika internetforum under en sex-månadersperiod. Syftet med studien var att undersöka hur väl de köp- och säljrekommendationer som gavs på Dagens Industris samt Avanzas forum stod sig i förhållanden till aktiens kursutveckling. LÄS MER

 5. 20. Analytikers Prognoser: Träffsäkra? : -En studie om svenska analytikers förmåga att prognostisera vinster

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Tuvin; Frej Frantzén; [2009]
  Nyckelord :Analytiker; Vinstprognoser; Träffsäkerhet; Överreaktion samt underreaktion;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det produceras idag mängder av vinstprognoser och aktierekommendationer. Det finns även en stor mängd studier genomförda med avsikt att undersöka analytikers träffsäkerhet och prognosförmåga. Majoriteten av dem är eniga om att det råder brister i analytikernas träffsäkerhet. LÄS MER