Sökning: "aktierekommendationer"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade ordet aktierekommendationer.

 1. 21. Köp eller sälj - en studie av aktierekommendationer som portföljstrategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wennerberg; Niklas Vilhelmsson; [2009]
  Nyckelord :Aktierekommendation; portföljer; investeringsstrategi; överavkastning; rebalansering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att nå överavkastning på Stockholmsbörsen genom användandet av investeringsstrategier baserade på analytikers publika råd angående köp och sälj av aktier. Teoretisk perspektiv: Uppsatsen grundar sig i tidigare forskning angående aktierekommendationer som portföljvalsstrategi. LÄS MER

 2. 22. Rekommendera mera? : En studie om svenska aktierekommendationer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Sturesson; Tommy Björinge; [2009]
  Nyckelord :aktierekommendationer; effektiva marknader; EMH; finansiering;

  Sammanfattning : Att investera rätt är en fråga som bekymrat de flesta någon gång i livet. När, var och hur ska det investeraras för att skapa god avkastningen på det satsade kapitalet? Sedan 80-talet har svenskens placeringar och aktivitet på aktiemarknaden vuxit explosionsartat. LÄS MER

 3. 23. Effekten av analytikerhusens aktierekommendationer med hänseende till de analyserade bolagens storlek

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Hoffer; Kristoffer Sandman; Oskar Adolfsson; Sara Brändén; [2007]
  Nyckelord :analytiker; rekommendation; överavkastning; eventstudie; aktie; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, i ett kort och längre tidsperspektiv, undersöka effekten, i form av överavkastning, på aktiekursen av rekommendationer gjorda under 2005 och 2006 av de högst rankade analytikerhusen i Sverige. Undersökningen genomförs för en tiodagarsperiod omgivande rekommendationsdagen samt för en, tre respektive sex månader. LÄS MER

 4. 24. Slumpens betydelse på aktie- respektive spelmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Ching-Ho Tang; Daniel Salomonsson; [2007]
  Nyckelord :Betting; Stocks; Random Walk; Efficient market; Odds; Stockholm Stock Exchange; spel; aktier; slump; marknadseffektivitet; odds; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Många berättar om de ekonomiska vinster de gjort på börsen under senaste åren, och hur lätt pengarna rullat in på deras konton. Med en liten inblick i finansmarknaden och genom att titta på A-ekonomi då och då så blir i stort sett alla aktieaffärer lyckade. Vi hör dock sällan någon berätta om folks dåliga aktieaffärer. LÄS MER

 5. 25. IFRS som beslutsunderlag för aktieinvestering – En studie avredovisningens influens på köp- och säljrekommendationer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Lo; Beatrice Ehrström; Mattias Andersson; [2006]
  Nyckelord :Redovisningsstandard; IFRS; aktierekommendationer; rekommendatörer; Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett av IFRS-standardens syften är att i allt högre gradtillfredsställa aktieinvesterarnas behov av information som speglar företagens verkligavärde vid redovisningstillfället. De flesta investerare som agerar på kort sikt har inte dentid eller de resurser som krävs för att gå igenom den omfattande information som dagensårsredovisningar innebär. LÄS MER