Sökning: "aktierekommendationer"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade ordet aktierekommendationer.

 1. 6. Aktierekommendationer i en ny tid : Podcasts på den finansiella marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/UniversitetsförvaltningenLinnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Palm; Adam Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Price pressure hypothesis; information hypothesis; effektiva marknader; behavioural finance; marknadsfunktion; informationskanal; aktierekommendationer; podcasts; handelsvolym och handelsavslut.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats för Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2016.   Författare Alexander Palm & Adam Sjögren   Handledare Christopher Von Koch & Katarina Eriksson   Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin   Titel: ”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden”   Bakgrund & problem: Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. LÄS MER

 2. 7. Marknadseffektivitet och det systematiska felet : Finansanalytikers och Ekonomijournalisters marknadspåverkan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Wiman; Alexander Persson; [2015]
  Nyckelord :Financial Analyst; Financial journalists; First Hand Information; Second Hand Information; Semi- strong form; Weak form; Strong form; Market Efficiency; Systematic Error; Anomaly; Finansanalytiker; Ekonomijournalister; Förstahandsinformation; Andrahandsinformation; Semi- stark form; Svag form; Stark form; Marknadseffektivitet; Systematiskt fel; Anomali; internet;

  Sammanfattning : Forskningen kring effektiva marknader är uppdelad; ena sidan påstår att marknaden är fullständigt effektiv och det inte går att skapa någon form av överavkastning. Andra sidan hävdar tvärtemot att endast historisk information reflekteras i dagens priser. LÄS MER

 3. 8. Tillförlitlighet eller tillfällighet - En studie om aktierekommendationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Bergström; Mattias Karlsson; Christoffer Olsson; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka hur stor andel av de aktierekommendationer som utfärdas för svenska aktiebolag som visar sig vara goda råd, ett år efter publiceringsdatum. Vidare analyseras ifall det råder någon specifik skillnad mellan köp- och säljrekommendationer. Metod: Kvantitativ studie med deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 9. Existerar överavkastning på aktierekommendationer? : En studie av Börsveckans analyser 2007-2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Mattsson; Marcus Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Börsveckan; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En del forskning utförd på, bland annat, den stora amerikanskaaktiemarknaden, antyder att det inte finns någon mening med att följaaktieanalyser, varken fundamentala- eller tekniska analyser. Anledningen ärden stora mängd information som finns att hämta om bolagen. LÄS MER

 5. 10. Mediabevakning och aktiemarknadens reaktion på ny information

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Levent Serifler; Rasmus Lundborg; [2012]
  Nyckelord :Stock market; media coverage; stock recommendations; abnormal return; Aktiemarknad; mediabevakning; aktierekommendationer; överavkastning;

  Sammanfattning : Relationen mellan publik media och kapitalmarknader är ett område som studerats under en lång period. Åsikter har väckts om att massmedia är en viktig faktor vid förståelsen av finansiella marknader då media har förmågan att ge upphov till irrationella reaktioner. LÄS MER