Sökning: "aktievolatilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet aktievolatilitet.

 1. 1. Svenska spelutvecklares affärsmodell och volatilitet : En studie i mikrotransaktioners påverkan på aktievolatilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elias Attemark; Filip Engström; [2022]
  Nyckelord :Volatilitet; Spelbranschen; GARCH; Regressionsanalys; Mikrotransaktioner; Affärsmodell;

  Sammanfattning :  Spelbranschen har växt och fortsätter att växa i en extremt hög takt. Den höga tillväxteninom spelbranschen lockar allt fler investerare att investera inom området. Trots detökade intresset för spelbranschen och dess tillväxt saknas finansiell forskning inomområdet. LÄS MER

 2. 2. Avknoppningar på Stockholmsbörsen : En studie om den svenska avvikelsen och informationsasymmetri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Frykberg; Jonas Waclaw; [2021]
  Nyckelord :Avknoppningar; konglomerat; värdeskapande; abnorm avkastning; Lex ASEA; eventstudie; informationsasymmetri; volatilitet; industriell fokusering; strukturella förändringar; VD-byte;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den kortsiktiga värdeökningen som potentiellt genereras i anknytning till annonseringen av en avknoppning. Totalt undersöks 33 avknoppningar från svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm under tidsperioden 1996-2019. LÄS MER

 3. 3. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan risken för konkurs i ett flygbolag och värdet på de förbokade resorna gjorda av flygbolagens kunder. I flygbranschen sker betalning i samband med bokning. LÄS MER

 4. 4. Direkta och indirekta effekter av noter : För aktörer på en aktiemarknad

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jimmy Huang; Tim Larsson; [2020]
  Nyckelord :Accounting notes; forecast precision; stock liquidity; stock volatility; financial analysts; equity market; context; amount of information; Noter; prognosprecision; aktielikviditet; aktievolatilitet; finansiella analytiker; aktiemarknad; kontext; informationsmängd;

  Sammanfattning : Abstract Title: Direct and indirect effect of notes – for actors in a stock market Background: Notes make up a significant part of the company´s annual report, but does this information have any major impact? On one side, notes should lead to less information asymmetry, which positively affects the stock market and financial analysts forecasting precision as well as this relationship depends on different contexts. The question is also asked if all information presented in the notes is too extensive, which creates information overload for financial analysts. LÄS MER

 5. 5. Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Olsson; Casper Ternerot; [2019]
  Nyckelord :Firm Specifik Risk; Financial Risk; Operational Risk; Volatility; Key Ratios; Stock Market; Nasdaq OMX Stockholm; Företagsspecifik risk; Finansiell risk; Operationell risk; Volatilitet; Nyckeltal; Aktiemarknaden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationen mellan avkastning och risk har länge varit debatterad. Den klassiska modellen Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av standardmodellerna inom finans. CAPM har dock brister och kompenserar inte investerare för den företagsspecifika risken som tas. LÄS MER