Sökning: "aktionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade ordet aktionsforskning.

 1. 1. Det jag inte såg tidigare, ser jag nu! : En aktionsforskningsstudie om hur läraren främjar och begränsar elevers förståelse av tal i matematikämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Action research; mathematics; number sense teaching; teaching practice; Aktionsforskning; matematik; taluppfattning; undervisning; undervisningspraktik;

  Sammanfattning : Syftet med aktionsforskningsstudien är att förbättra elevernas taluppfattning genom att ta reda på vad i min undervisning som främjar/begränsar eleverna i att utveckla sin taluppfattning. Jag hade uppmärksammat att flera av mina elever i årskurs 3 inte hade förmågan att lösa uppgifter där tal skulle placeras ut på en tallinje. LÄS MER

 2. 2. Sinnenas Dramapedagogik : Aktionsforskning om drama inom estetisk verksamhet i Grundsärskolans träningsklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Eva von Hofsten; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; estetisk verksamhet; funktionsnedsättning; grundsärskola; sinnesstimulering; träningsklass.;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på en problemformulering om att det finns en brist på metoder för att göra det möjligt för träningsskolans elever att meningsfullt delta i dramaundervisning. Genom metoden deltagande aktionsforskning har studien velat undersöka vilka metoder som kan användas och hur dessa kan introduceras. LÄS MER

 3. 3. Det osynliga rummet : en delstudie om relationen mellan rum, ljud och musik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Ola Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Analog; architecture; church; modular; resonance; room; space; synthesizer; Analog; arkitektur; kyrka; modulär; resonans; rum; rymd; synthesizer;

  Sammanfattning : Den viktigaste aspekten av ett rum är onekligen den rymd det rymmer. Denna aspekt är osynlig, men hörbar. Det som syns är rummets ytor, det som hörs är rummets djup. Så det bästa sättet att utforska ett rum är kanske genom att lyssna snarare än att titta. LÄS MER

 4. 4. Användandet av verb som undervisningsmetod med tekniska system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emelie Blad; Felicia Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Aktionsforskning; förskolan; tekniska system; verb; yngre barn;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to more knowledge about technology teaching containing technical systems where verbs are used as a teaching method. The methods used in the study were action research, interviews and observations. LÄS MER

 5. 5. Stödjande anpassningar vid ensemblespel : Ensembleundervisning med en grupp inom autismspektrum och en högstadieensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristoffer Lempiäinen; [2021]
  Nyckelord :ensemblespel; autismspektrum; ledarskap; ensemble; anpassning; specialpedagogik; didaktik. scaffolding;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på ämnet ensemblespel, och handlar huvudsakligen om lärarens didaktiska val vid detta. I teorikapitlet har jag övergripande beskrivit didaktik, specialpedagogik respektive gruppsykologi. Arbetet har en sociokulturell synvinkel som grund vilken också analysen utgår från. LÄS MER