Sökning: "aktionslärande"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet aktionslärande.

 1. 1. "Man behöver kunskaper i både språk och kultur för att skriva bra" Den genrepedagogiska cirkelmodellen som ett språkutvecklande arbetsätt i vuxna andraspråkelevers textskapande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Cwiek; [2016-07-07]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; svenska som andraspråk; vuxna;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136,15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. Klassrumsobservationer som metod för ett ökat kollegialt lärande - en studie genomförd på tre grundskoleenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christina Hultén; [2013]
  Nyckelord :aktionslärande; klassrumsobservationer; kollegialt lärande; lärande samtal; observationsprotokoll; pedagogiska diskussioner; återkopplingsträff;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Syftet med denna studie har varit att undersöka om klassrumsobservationer med efterföljande diskussioner i arbetslagen kan vara en metod som leder till ett ökat kollegialt lärande. Att vi lär oss i samspel med varandra är inga nya tankar. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tror att vi blir bättre på skrivning.” Genrepedagogik och Utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Åsa Springer; [2012-07-09]
  Nyckelord :Genrepedagogik; sfi; aktionslärande;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA 133VT 2012Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 4. 4. Lärares förståelse av kunskapsuppdraget : En resa från ensamarbete till samarbete – en aktionsforskningsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Mali Badri; [2011]
  Nyckelord :lokal pedagogisk planering; aktionslärande aktionsforskning; kunskapssyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Värden i förskoleklassvärlden : Fyra pedagogers berättelser om förskoleklassverksamheten - en aktionsforskningsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ann-Charlotte Jönsson; [2011]
  Nyckelord :action science; action research; preschool teacher; preschool activity; aktionslärande; aktionsforskning; förskoleklasslärare; förskoleklassverksamhet; narrativer;

  Sammanfattning : Syftet med aktionsforskningsstudien är att lyfta fram förskoleklasslärares egna åsikter om förskoleklassverksamheten. Det är ett relativt outforskat område, förskoleklassreformen genomfördes 1996. LÄS MER