Sökning: "aktiv elevmedverkan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aktiv elevmedverkan.

  1. 1. Hur kan formativt arbetssätt och aktiv elevmedverkan gynna matematikutveckling?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Jessica Håkansson; [2015]
    Nyckelord :aktiv elevmedverkan; formativt lärande; individualisering; matematikutveckling;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Hur kan formativt arbetssätt och aktiv elevmedverkan gynna matematikutveckling? Författare: Jessica HåkanssonTyp av arbete: Examensarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivåAntal sidor: 42Handledare: Therese Vincenti Malmgren Examinator: Magnus ErlandssonProblemområde: Löwing har genomfört en studie gällande matematikundervisningen i svenska skolor och kommit fram till att ”de flesta lärare valde att låta eleverna arbeta på egen hand styrda av en lärobok eller ett arbetsmaterial. Någon individualisering i meningen att anpassa innehållet till elevernas förkunskaper och förmåga förekom inte. LÄS MER