Sökning: "aktiv värmebalans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aktiv värmebalans.

  1. 1. Energikartläggning & optimering av energisystem : En utredning gällande förbättringsåtgärder av centralkökets energisystem vid Västerås sjukhus

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Framtidens energi; Mälardalens högskola/Framtidens energi

    Författare :Tom Salovaara; Anna Nordgren; [2020]
    Nyckelord :Energieffektivisering; driftoptimering; livscykelkostnad; värmeåtervinning; värmebalans; aktiv värmebalans; centralkök;

    Sammanfattning : Methods for reduced energy consumption is a current subject due to ongoing climate changes and therefore a current matter in the global discussion. Policies and propositions are developed on both a global and national level, in order to decrease the overall consumption. LÄS MER