Sökning: "aktiv"

Visar resultat 16 - 20 av 2016 uppsatser innehållade ordet aktiv.

 1. 16. Behövs vila i förskolan?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Ackell; Linda Schmidt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractFår de barn som är vakna under sin vistelse på förskolan möjlighet till vila och återhämtning? Syftet med studien är att undersöka vila utifrån förskollärares erfarenheter. Frågeställningarna som ligger till grund för vårt arbete är: 1. Vilka möjligheter till vila och återhämtning ges för de vakna barnen? 2. LÄS MER

 2. 17. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios i det dagliga livet : En litteraturstudie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Maria Engdahl; Sanne Lepping; [2019]
  Nyckelord :blogg; dagliga aktiviteter; endometrios; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna sjukdomskänslor. LÄS MER

 3. 18. Kan aktiv höftadduktion i kombination med instabilt underlag bidra till ökad muskelaktivering av vastus medialis oblique vid knäböj : Pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexander Avernäs; Marcus Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Elektromyografi; knäböj; vastus lateralis; vastus medialis oblique.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vastus medialis kan delas in i två olika komponenter beroende på fiberriktning. Den nedre delen vastus medialis oblique (VMO) har sitt ursprung från adductor magnus och drar patella medialt medans vastus lateralis (VL) drar patella lateralt. LÄS MER

 4. 19. Processes of lateral moraine formation at a debris-covered glacier, Suldenferner (Vedretta di Solda), Italy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Monika Rabanser; [2019]
  Nyckelord :Lateral moraines; Moraine genesis; Moraine stability; Debris-covered glaciers; Clast shape; Alps; Sedimentology; Glacier fluctuations; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lateral moraines are key features of glacial landscapes in high-alpine mountain areas. Research on lateral moraine formation is mostly limited to clean-ice glaciers; lateral moraine formation at the margins of debris-covered glaciers is currently poorly understood in an Alpine and sedimentological context. LÄS MER

 5. 20. Informationskampanjen Aktiv mot brand – har den fungerat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; [2019]
  Nyckelord :Aktiv mot brand; bostadsbränder; brandvarnare; brandskyddsutrustning; utvärdering; programteori; tidsserieanalys; Difference-in-difference; orsakssamband; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fire kills approximately 100 people each year in Sweden, mainly in residential fires, and groups with increased risk of dying or get severely injured in residential fires are elderly, physically challenged and people with alcohol abuse. The aim of this thesis is to investigate whether and how the broadly spread information campaign Active against Fire has had an impact on the number of rescue operations towards residential fires and fatal residential fires in Sweden. LÄS MER