Sökning: "aktivering av utvecklingskostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden aktivering av utvecklingskostnader.

 1. 1. Mythbusting : Positiv redovisningsteorins förmåga att förklara aktivering av utvecklingsutgifter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jakob Hörling; Filip Othberg; [2020]
  Nyckelord :Positiv redovisningsteori; politisk påverkan; bonussystem; skuldsättningsgrad; FoU; aktivering av utvecklingsutgifter läkemedelsbranschen;

  Sammanfattning : Datum: 2020-06-03 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST Mälardalens högskola Författare: Jakob Hörling                     Filip Othberg                      940801                               960316 Handledare: Aija Voitkane Nyckelord:Positiv redovisningsteori, politisk påverkan, bonussystem, skuldsättningsgrad, FoU, aktivering av utvecklingsutgifter läkemedelsbranschen. Titel: Mythbusting: Positiv redovisningsteorins förmåga att förklara aktivering av utvecklingsutgifter Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur aktivering av                                            utvecklingskostnader kan förklaras med hjälp av PAT. LÄS MER

 2. 2. Forsknings- och utvecklingsföretags val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arwid Erixon; Magnus Persson; [2014-06-10]
  Nyckelord :Egenupparbetade immateriella tillgångar; aktivering av utvecklingskostnader; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2014 blir det obligatoriskt för mindre aktiebolag att tillämpa K2-eller K3-regelverket. Forsknings- och utvecklingsföretag som vill aktiverautvecklingskostnader och behålla egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningentvingas välja K3. LÄS MER

 3. 3. Att vara...eller inte vara...en immateriell tillgång, det är frågan : - En studie om hur företag redovisar FoU och varför de gör så

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anneli Rainer; [2010]
  Nyckelord :Intangible assets; IAS 38; R D; Immateriella tillgångar; IAS 38; FoU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det som fokuseras är bedömningen av vad som är utgifter för utveckling, om dessa ska aktiveras som en tillgång i balansräkningen eller kostnadsföras löpande, och vad som påverkar redovisningen.Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för hur företag redovisar utgifter för FoU. LÄS MER

 4. 4. FoU i hälsovårdssektorn – Från kostnadsföring till aktivering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Mälardalens högskolaAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Mälardalens högskolaAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emma Svensson; Carolin Larsson; [2008]
  Nyckelord :kostnadsföring; aktivering; FoU;

  Sammanfattning :  Sammanfattning Datum:           2008-06-04 Nivå:              Magisteruppsats i företagsekonomi 15 hp Författare:      Carolin Larsson                                     Emma Svensson                                            Kvisterhult Rättarbostaden                     Vasavägen 4a                          643 96 Julita                                          633 56 Eskilstuna                                          0150-91027                                          016-135051                           [email protected]               [email protected] LÄS MER

 5. 5. Förenklingsarbete för mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Annelie Johansson; Hajnal Reka Fodor; [2007]
  Nyckelord :regelförenkling; mindre aktiebolag; immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Svensk redovisningslagstiftning bygger på grundtanken att alla bolag skall kunna använda samma principer. Eftersom olika bolagsformer inte använder den finansiella informationen på likartat sätt, måste reglerna anpassas för att möta de olika behoven. LÄS MER