Sökning: "aktivering"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade ordet aktivering.

 1. 1. The brain in conversation: Mapping the neural correlates of turn-taking, production, and comprehension using fMRI

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Caroline Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :turn-taking; production; comprehension; conversation; fMRI; speech planning; turtagning; produktion; förståelse; konversation; fMRI; språkplanering;

  Sammanfattning : Conversation is the primary mode of language use. A key feature of conversation is turn-taking, during which interlocutors rapidly switch between speaker and listener roles without conscious effort. LÄS MER

 2. 2. Traditionellt växtbaserat läkemedel innehållande Tanacetum parthenium som förebyggande behandling av migrän : Reducerar behandling med kosttillskott och växtbaserat läkemedel antalet dagar med migrän?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Yenline Cao Dang; [2022]
  Nyckelord :Migrän; aura; Tanacetum parthenium; feverfew; riboflavin; koenzym Q10; magnesium; Andrographis paniculata; profylax;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en sjukdom som orsakar huvudvärksanfall i kombination med illamående och hypersensitivitet. Det är inte helt kartlagt hur migrän uppstår men i genomförda studier har det bl.a. LÄS MER

 3. 3. Effekten av andningsmanövrer på aktivering av bålmuskulatur vid marklyft : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anton Karlsson; Mandelj Adrian; [2022]
  Nyckelord :Bålmuskulatur; Elektromyografi; Marklyft; Maximal expiration; Valsalva manövern;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marklyft är en funktionell helkroppsövning som används vid rehabilitering såvälsom vid träning för styrkeökning. Övningen ställer höga krav på aktivering av bålmuskulatur. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar : En studie av små och stora svenska mjukvarubolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Samuel Gunhaga; Tarek Tuncer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar; Frivillig K3; Påtvingade K3;

  Sammanfattning : De bolag som ligger under gränsvärdena för påtvingad K3, får välja om de vill tillämpa ett förenklingsregelverk som K2 eller principbaserade regelverk som K3 eller IFRS. För egenupparbetade immateriella tillgångar, som är en överhängande del i en snabbt växande mjukvarubransch är detta val signifikant då man vid K2 inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar vilket man får göra enligt de principbaserade regelverken. LÄS MER

 5. 5. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Fonskov; Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; djursjukskötare; djurägarens upplevelser; förbättringsmöjligheter; katt; kommunikation; livsstilsförändringar; omvårdnad; relation;

  Sammanfattning : Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol acidos, något som kan vara livshotande. LÄS MER