Sökning: "aktiveringsinsats"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet aktiveringsinsats.

 1. 1. "Det är inte villkorslöst att gå på försörjningsstöd" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av utredning inom ekonomiskt bistånd- med särskilt fokus på avlagsbeslut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paulina Dogan; Ronahi Sara Jabbarian Dezgir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har socialsekreterares upplevelser av att utreda rätten till ekonomiskt bistånd undersökts, med en särskild fokus på avslagsbeslut. Undersökningen syftade till att studera vilka faktorer som kan påverka ett avslagsbeslut. LÄS MER

 2. 2. "Alla som kan jobba ska jobba" : En intervjustudie om aktiveringskravens stöd- och kontrollfunktioner samt dess effekter på deltagarnas handlingsutrymme

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marcus Wilhelm Berg; Hiba Alkuheli; [2020]
  Nyckelord :social work; social worker; capacity of action; labour market policy; activation policy; Socialt arbete; socialarbetare; handlingsutrymme; arbetsmarknaspolitik; aktiveringsinsats;

  Sammanfattning : Den föreliggande studiens syfte har varit att undersöka hur socialarbetare på myndighet och verkställande verksamhet jobbar med implementeringen av aktiveringsinsatser. Detta med fokus på hur aktiveringsprocessen påverkar deltagarnas handlingsutrymme. LÄS MER