Sökning: "aktiviteter i butik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden aktiviteter i butik.

 1. 1. Är kundorientering, service och kompetens räddningen för fysisk handel? En kvalitativ studie av de svenska sporthandlarnas strategier för att bevara sina fysiska butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Martina Persson; Louise Bredhe; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; fysisk butik; sportbutik; kundorientering; service; kompetens.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för alla detaljhandlare och då även för sporthandlarna. Detta påverkar arbetarnas roll i den fysiska butiken samt vad som krävs av företaget för att fortfarande hålla sig konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 2. Returlogistik: Sträcker sig hållbarheten hela vägen tillbaka? : En kvalitativ studie om hållbar returlogistik i den svenska modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Andersson; Sofia Grefve; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär försörjningskedja; Detaljhandel; E-handel; Fysisk butik; Försörjningskedja; Supply Chain; Modebranschen; Modeföretag; Returlogistik; TBL; Hållbar försörjningskedja;

  Sammanfattning : Modebranschen står inför stora utmaningar då de är en av de mest resursintensiva och mest förorenade branscherna. Samtidigt blir miljöhoten allt större vilket gör att modeföretagen måste ta ansvar som går i linje med de globala hållbarhetsmålen. LÄS MER

 3. 3. Konsumentbeteenden under en världsomfattande pandemi : En kvalitativ studie som undersöker digitaliseringens roll under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Miriam Stierna; Madeleine Olsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; Consumer buying behaviour; Digitalization; The buying process; Maslow´ hierarchy of needs; Covid-19 pandemin; Konsumentbeteende; Digitalisering; Köpprocessen; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens relevans grundar sig i e-barometerns årsrapport gällande en påvisad ökning av svensk e-handel under år 2020. Följaktligen är syftet med denna studie att studera svenska kvinnors konsumentbeteenden inom detaljhandeln under Covid-19 pandemin med fokus på digitaliseringens roll. LÄS MER

 4. 4. Förändringshantering: Tvådimensionella koder - paradigmskifte inom dagligvarubranschen? : En fallstudie om hur processer i dagligvarubranschen påverkas när endimensionell kod ersätts med tvådimensionell kod

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Alexandra Wallbäck; Rebecca Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :QR-code; GS1; change management; order fulfillment process; SCM; grocery industry; QR-kod; GS1; förändringshantering; orderhanteringsprocess; försörjningskedja; dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : Endimensionell kod ska fasas ut som informationsbärare i dagligvarubranschen och ersättas med tvådimensionell kod, något som anses kunna leda till ett paradigmskifte enligt GS1. Syftet med studien är att analysera den potentiella påverkan ersättandet av endimensionell kod till tvådimensionell kod kommer ha på orderhanteringsprocessen i dagligvarubutiker. LÄS MER

 5. 5. Att leka tre är inte alltid lätt : En kvalitativ studie om mellanhandens roll vid bevarande av engagemang när individen i relationen frekvent byts ut.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Höglund; Elisabeth Sahlén; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; affärsrelationer; mellanhandens roll; trepartsförhållande; social interaktion; värdeskapande aktiviteter.;

  Sammanfattning : Forskning har på senare år förskjutits från ett dyadiskt fokus till att försöka fånga dynamiken i bredare nätverk. Trepartsförhållanden, en relation som består av tre parter har därför blivit aktuellt inom forskningen. LÄS MER