Sökning: "aktiviteter i dagliga livet"

Visar resultat 16 - 20 av 163 uppsatser innehållade orden aktiviteter i dagliga livet.

 1. 16. Personcentrerad vård inom demensvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mohamadi Wagma; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; demensvård; sjuksköterska; vårdrelation; livskvalité; helhetssyn; aktivitet; livsberättelse;

  Sammanfattning : En person med demenssjukdom är först och främst en person och därefter en patient med en sjukdom. En demenssjuk person har ett hot mot sin identitet på grund av olika kognitiva nedsättningar. En identitetsfrämjande vård är av stor vikt och kan bidra till att hjälpa den drabbade med att bevara sin känsla av att vara värdefull. LÄS MER

 2. 17. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med KOL : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Nordin; Louise Ingemansson; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; rehabilitering; energibesparande åtgärder; aktivi-teter i dagliga livet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en vanligt förekommande sjukdom i världen och förekomsten har ökat de senaste åren. Sjukdomen innebär stora problem med andnöd och utmattning vilket gör att många upplever begränsningar i sitt dagliga liv. LÄS MER

 3. 18. Gottsunda City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lejla Rizvani; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; City Hall; Square; Facade; Openness; Atrium; Sport; Activities; Culture;

  Sammanfattning : Gottsunda is facing a big change, where a whole new district will arise. This will contribute to a whole lot of new citizens, and more pressure on the infrastructure where a new train will pass that connects the new district and makes it more attractive. LÄS MER

 4. 19. Strategier för engagemang i aktiviteter hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patricia Komstadius; [2018]
  Nyckelord :Brain injuries; acquired brain injury; activities of daily living; strategies; adaption; Hjärnskador; förvärvad hjärnskada; aktiviteter i dagliga livet; strategier; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva användning av strategier och den betydelse de har för engagemang i aktivitet hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. En kvalitativ litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen skedde via sökning i lämpliga databaser utefter studiens syfte. LÄS MER

 5. 20. Personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och dess påverkan på det dagliga livet : -     En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Harju; Louise Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 1; lidande; påverkan; upplevelse; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité. Varje år dör ca 1,6 miljoner människor av diabetes och i Sverige insjuknar cirka 400 vuxna i diabetes typ 1 varje år. De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité jämfört med den allmänna befolkningen. LÄS MER