Sökning: "aktivitetsbalans arbetsterapi smärta"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden aktivitetsbalans arbetsterapi smärta.

 1. 1. Självskattad aktivitetsbalans hos vuxna med Ehlers-Danlos Syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emilia Cartne; Liselott Persson; [2017]
  Nyckelord :Ehlers-Danlos Syndrom; aktivitet; aktivitetsbalans; Occupational Balance Questionnaire Lunds universitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer med diagnosen Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) kan uppleva symtom som smärta och fatigue vilket kan påverka deras aktivitetsbalans. Forskning och studier kring hur individer med EDS skattar sin aktivitetsbalans är nästintill obefintlig. LÄS MER

 2. 2. Att ha rätt att ha ont : Den sociala omgivningens påverkan på arbetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Sträng; Senka Durakovic; [2012]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapi; kvalitativ innehållsanalys; långvarig smärta; Model of Human Occupation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett av de största hälsoproblemen i dagens samhälle. Det är en huvudor-sak till funktionshinder och arbetsoförmåga. Människor med smärta söker ofta förståelse hos omgivningen. Det är viktigt för dem att andra förstår deras svårigheter och de vill dela med sig av sina erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetspacing Ett sätt för arbetsterapeuter att arbeta i behandlingen av patienter med långvarig smärta?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Veronica Ivansson; Ingrid Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Aktivitetspacing; Smärtrehabilitering; Aktivitetsbalans; Aktivitetsutförande; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Långvarig smärta kan ha konsekvenser för det dagliga aktivitetsutförandet och i förmågan att bibehålla aktivitetsbalansen. Att införa aktivitetspacing i behandlingen för smärtpatienter kan innebära att aktivitetsutförandet upplevs på ett mer tillfredsställande sätt och skapar en balans mellan aktivitet och vila. LÄS MER