Sökning: "aktivitetsbalans"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade ordet aktivitetsbalans.

 1. 1. Effekter och erfarenheter av interventioner för vuxna med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus : Litteraturöversikt med mixad metod

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :sleep disorders; insomnia; quality of life; occupational therapy; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter och effekten av olika interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter. Metoden som användes var en litteraturöversikt, genom en mixad metod av kvalitativ innehållsanalys och narrativ sammanställning av kvantitativ data. LÄS MER

 2. 2. Självskattad aktivitetsbalans hos läkare och sjuksköterskor inom slutenvård : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ivana Babic; Styliani Karatzidou; [2021]
  Nyckelord :Occupational Balance Questionnaire OBQ ; physicians; nurses; inpatient care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är ett kärnbegrepp inom arbetsterapi och kan definieras som en subjektiv upplevelse av rätt mängd och rätt variation mellan olika aktiviteter. Forskning har visat att aktivitetsbalans är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Mjölkböndernas upplevelse av aktivitetsbalans och livskvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Andersson; Karin Kilvén; [2021]
  Nyckelord :occupational balance; quality of life; occupational therapy; dairy farmers; aktivitetsbalans; livskvalitet; arbetsterapi; mjölkbönder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är en självupplevd känsla av att ha balans mellan fritid, arbete och vila. Att ha aktivitetsbalans är viktig för att en person ska kunna ha en god hälsa och livskvalitet vilket kan vara svårt för mjölkbönderna som både bor och arbetar på sina gårdar. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ida Svensson; Desirée Bard; [2021]
  Nyckelord :College; Global epidemic; Occupational imbalance; Occupational therapy; Aktivitetsobalans; Arbetsterapi; Global Epidemi; Högskola;

  Sammanfattning : Titel: Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur studenter på en svensk högskola upplever aktivitetsbalans och dess påverkan på stress under pandemin covid-19. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsmönster och upplevd aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Sigfridsson; Johanna Vidal; [2021]
  Nyckelord :occupational therapy; social distancing; patterns of daily occupations; occupational balance; arbetsterapi; social distansering; aktivitetsmönster; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva aktivitetsmönster och upplevelse av aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt i samband med covid-19-pandemin. Metod: Genom en kvalitativ induktiv ansats med ett strategiskt urval genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER