Sökning: "aktivitetsbalans"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet aktivitetsbalans.

 1. 1. UPPLEVD SAMVETSSTRESS HOS ARBETSTERAPEUTER INOM PRIMÄRVÅRDEN EN JÄMFÖRELSE MELLAN NÄRHÄLSAN OCH PRIVAT PRIMÄRVÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rut-Lina Berner; Sofia Larsson; [2018-05-29]
  Nyckelord :Public Health; Occupational therapist; stress of conscience; ; burnout; primary health care;

  Sammanfattning : Bakgrund Samvetsstress förklaras som en egen eller skonsammare form av utmattningssyndrom som drabbar anställda inom omvårdnadsyrken. Arbete bidrar till vårt mående och hur vårt liv ser ut. I den västerländska kulturen är det en viktig del av människors liv, där stora delar av dagen spenderas på arbetet. LÄS MER

 2. 2. STUDENTERS STRATEGIER FÖR EN BÄTTRE HÄLSA Strategier som studenter på Sahlgrenska Akademin använder sig av för att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Ekberg; Sara Lilja; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Strategies; Occupational balance; Mental illness; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat bland studenter på Sahlgrenska Akademin. Över hälften av studenterna upplever psykisk ohälsa och många överväger att avbryta sina studier på grund av bland annat stress. Inom arbetsterapi anses aktivitetsbalans vara en viktig del för att hälsa ska kunna uppnås. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner vid ätstörningsproblematik - med fokus på aktivitetsbalans : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emmie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som har drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Persson; Matilda Månsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; arbetsterapi; närstående; Occupational balance questionnaire; OBQ; Activity; Occupational therapy; significante others; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ca 30.000 personer av stroke, vilket kan påverka såväl deras som de anhörigas hela vardag. Syftet var att undersöka hur anhöriga till strokedrabbade skattar sin upplevda aktivitetsbalans, samt att kartlägga eventuella olikheter beroende på demografiska faktorer. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla arbetsförmåga vid ADHD : Ett samspel mellan självkännedom och miljöfaktorer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Helena Heinås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; arbetsförmåga; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av sin egen arbetsförmåga. Studien genomfördes genom att intervjua personer med diagnosticerad ADHD. Totalt intervjuades 11 personer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. LÄS MER