Sökning: "aktivitetsbaserat arbete och arbetsmiljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden aktivitetsbaserat arbete och arbetsmiljö.

 1. 1. AKTIVITETSBASERADE KONTORSMILJÖERS INVERKAN PÅ KOMMUNIKATIVA ASPEKTER - En litteraturstudie med ett systematiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Olsson; [2020-08-26]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; interaktioner; kommunikation; kontorsdesign; produktivitet; samarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning ochupplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjlighetertill att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete.Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellankrav och resurser i enhetschefers arbete. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser : En kvantitativ studie om hur aktivitetsbaserade arbetsplatser uppfattas av anställda inom en kunskapsintensiv organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Activity based workplace; activity based work and work environment; Aktivitetsbaserad arbetsplats; aktivitetsbaserat arbete och arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen i kombination med att organisationer blir allt mer kunskapsintensiva har fött nya arbetssätt som kräver ett nytt sätt att utforma arbetslokaler. Det moderna kontorskonceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser innebär att en arbetsplats är utformad efter de arbetsuppgifter som sker inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. ”Ibland kan man känna att man är mer ensam nu” : En fallstudie om de anställdas upplevelser av arbete i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ella Goja; Emelie Engman; [2017]
  Nyckelord :Telia; activity-based office landscape; organization-culture; communication; work environment; office; workplace; Telia; aktivitetsbaserat kontorslandskap; organisationskultur; kommunikation; arbetsmiljö; kontor; arbetsplats;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly common for offices to change and move from the traditional cellular office to open and activity-based landscapes. These offices are adapted to working needs and are said to be flexible where employees themselves can choose how and where they want to sit and work. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbaserat arbetssätt : hållbart om alla tar sitt ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :My Ambrén; Lena Johnsen; [2016]
  Nyckelord :activity based working; activity based office; activity based workplace; office design; working environment; employee satisfaction; health; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserat kontor; aktivitetsbaserad arbetsplats; kontorsutformning; arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse; hälsa;

  Sammanfattning : Vårt föränderliga samhälle påverkar och utmanar sättet att arbeta samt organisera arbete. Många organisationer förändrar kontorsmiljö och arbetssätt i syfte att skapa en mer stödjande arbetsplats. En växande kontorstrend är det aktivitetsbaserade arbetssättet, hädanefter kallat ABW. LÄS MER

 5. 5. Koncentration på kontoret : - Trivs vi bäst i öppna landskap? Förslag på en framtida lösning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Rebecka Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Avskärmning; Ljudabsorbent; Koncentration; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöpsykologi; Öppna kontorslandskap; Aktivitetsbaserade kontor; Design;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras hur man kan utföra koncentrerat arbete i ett öppet kontorslandskap på bästa sätt. Fokus har legat i att skapa en avskärmande produkt som underlättar arbete i en fokuszon, tillhörande ett öppet kontorslandskap på ett aktivitetsbaserat kontor. LÄS MER