Sökning: "aktivitetsberövande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet aktivitetsberövande.

 1. 1. Asylsökande flyktingars upplevda aktivitetsbehov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Josefin Rossling; Kajsa Rydberg; [2010]
  Nyckelord :Asylsökande; flykting; aktivitetsberövande; aktivitetsutanförskap; aktivitetsbalans och meningsfulla aktiviteter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet. LÄS MER

 2. 2. En undersökning om hur flyktingkvinnor och kvinnor med familjeanknytning upplever sina aktiviteter i det nya landet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carolina De Maio; Caroline Åberg Palmai; [2009]
  Nyckelord :Aktiviteter; flykting; familjeanknytning; kvinnor; aktivitetsberövande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att emigrera till Sverige som flykting eller med familjeanknytning kan innebära en anpassning till en annorlunda kultur. Annorlunda normer, lagar och regler kan vara en faktor för att bli berövad utrymme för att utföra de aktiviteter som varit meningsfulla i ursprungslandet. LÄS MER