Sökning: "aktivitetsmonitor"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet aktivitetsmonitor.

 1. 1. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER

 2. 2. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt på hundar med osteoartrit : utvärderat med aktivitetsmonitor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Wanler; [2020]
  Nyckelord :smärta; hund; osteoartrit; aktivitetsmonitor; accelerometer; Tens; Transkutan Elektrisk Nervstimulering; rehabilitering;

  Sammanfattning : Hälta är den näst vanligaste orsaken till att djurägare idag söker veterinärvård för sina hundar. Kronisk ledsmärta sekundärt till osteoartrit (OA) ger kliniska tecken som stelhet, hälta och motvillighet att röra sig. Smärtan behandlas vanligen farmakologiskt med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID’s). LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsmonitor på katt : en pilotstudie av överensstämmelsen mellan registrerad och observerad aktivitet med fokus på skillnad mellan katter av olika storlek

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maja Arvidsson; Ann Christine Spence; [2018]
  Nyckelord :accelerometri; accelerometerbaserad aktivitetsmonitor; aktivitet; fysisk aktivitet; katt; validering; rehabilitering; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Mätning av aktivitet hos våra sällskapsdjur kan inom djursjukvården användas för att upptäcka olika sjukdomar samt utvärdera olika behandlingar. Accelerometri är en validerad, praktisk och objektiv metod för att mäta aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetshalsband : en pilotstudie för att utvärdera tillförlitligheten i ett halsbands mätningar av katters aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Devlin; Sofia Olausson; [2018]
  Nyckelord :katt; ; accelerometer; accelerometerbaserad aktivitetsmonitor; aktivitetsmonitor; aktivitet; fysisk aktivitet; mätning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Inom veterinärmedicin och djuromvårdnad ses ett stort användningsområde för accelerometerbaserade aktivitetsmonitorer. Att objektivt kunna mäta djurs beteendemönster och aktivitetsnivå under längre tidsperioder kan vara ovärderligt för kartläggning och behandling av vissa sjukdomar och åkommor. LÄS MER