Sökning: "aktivslamprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet aktivslamprocess.

 1. 1. Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Maria Silfwerin; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; biogas; slam; rötning; membranbioreaktor; aktivslamprocess;

  Sammanfattning : Främby wastewater treatment plant, a 50 000 population equivalent (pe) municipal sewage treatment plant in Falun, faces large changes as aging technology, increasing load and stricter effluent quality requirements lead to a demand for upgrading the plant. The owner of the plant, Falu Energi & Vatten (FEV), have a vision of an energy neutral plant in the future. LÄS MER

 2. 2. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 3. 3. Möjlighet till energieffektivisering och förbättrad övervakning av luftningssteget vid implementering av en Alphameter i Himmerfjärdsverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jens Kluge; [2016]
  Nyckelord :Avloppsrening; Alphameter; Luftningsbassäng; Aktivslamprocess; Nitrifikation;

  Sammanfattning : På Syvabs reningsverk i Himmerfjärden används cirka 18 % av den totala energiförbrukningen i luftningsbassängerna. Genom att minska mängden luft som tillsätts till luftningsbassängerna med bibehållen reningsgrad kan en energibesparing erhållas. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av kvävereningen vid bioblock A, Kungsängsverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Svanberg; [2016]
  Nyckelord :intermittent aeration; wastewater; biological nitrogen removal; BSM1; wastewater treatment; intermittent luftning; biologisk kväverening; aktivslamprocess; BSM1; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : The most common type of nitrogen removal in wastewater treatment plant is to use abiological treatment. When biological treatment is used, the two most common processes fornitrogen removal is pre and post denitrification. In the biological treatment A (BA) atKungsängsverket the nitrogen removal process used is intermittent aeration. LÄS MER

 5. 5. Modelling of algae based wastewater treatment : Implementation of the River Water Quality Model no. 1

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rasmus Pierong; [2014]
  Nyckelord :algae; wastewater treatment; activated sludge process; modelling; RWQM1; ASM1; alger; avloppsvattenrening; aktivslamprocessen; modellering; RWQM1; ASM1;

  Sammanfattning : The conventional wastewater treatment of today was developed aiming to mitigate problems occurring in wastewater recipients such as oxygen depletion and eutrophication. The focus of wastewater management has however broadened and major concern is now focused on the sustainability of the wastewater treatment process itself. LÄS MER