Sökning: "aktivt lyssnande"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden aktivt lyssnande.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av bemötandets betydelse i mötet med äldre : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Johanna Teern; Sanita Kolos-Piknjac; [2020]
  Nyckelord :caring behaviour; nurse-patient relation; communication; person centered care; elderly; nursing; bemötande; sjuksköterska-patient relation; kommunikation; personcentrerad vård; äldre; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rapporter visar att antalet äldre i Sverige ökar vilket innebär att de äldre som patientgrupp bli allt mer förekommande inom vården. Enligt Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) utgör bemötande idag den tredje vanligaste anmälningsorsaken inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av och inställning till att bemöta suicidnära patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Persson; Melinda Hållén; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Sjuksköterskeprofessionen; Erfarenhet; Inställning; Suicid; Suicidtankar; Suicidförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och varje år dör 800 000 människor på grund av suicid. Orsaker till suicid kan vara sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Sjuksköterskans förhållningssätt bör präglas av förståelse, medkänsla, en icke-dömande attityd och ett aktivt lyssnande. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära i psykiatrisk vård - patienternas upplevelser : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Yesui Urantsetseg; Josefine Lagerberg; [2020]
  Nyckelord :Suicid; Suicidal; Relationen mellan sjuksköterska och patient; Professionell-patientrelation; Attityd hos vårdpersonal; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett folkhälsoproblem världen över och enligt WHO begår cirka 800 000 människor självmord varje år. Tidigare suicidförsök är den främsta riskfaktorn till suicid. En central del för omvårdnaden är att bygga upp en relation med den man vårdar. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att möta och vårda patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Andersson; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; primärvård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuttio procent av alla patienter med psykisk ohälsa, som till exempel depression och ångestsyndrom får hjälp för sina besvär genom primärvården. Personer som drabbats av psykisk ohälsa ska handläggas och utredas i tid för att förhindra en försämrad funktionsförmåga, långvariga sjukdomstillstånd och återinsjuknande. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans kommunikation med uppringare på vårdcentraler : En observationsstudie om det rådgivande samtalet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Söreke; Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Telephone Nursing; Primary Health Care Centre; Caring Sciences and Communication; Telefonrådgivning; Primärvård; Omvårdnad; Vårdvetenskap och Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I västvärlden har telefonrådgivning utvidgats för att minska onödiga sjukvårdsbesök och kostnader för sjukvården. Syftet med telefonrådgivning är att göra vården effektiv, säker och mer tillgänglig för uppringaren. LÄS MER