Sökning: "aktuella händelser"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden aktuella händelser.

 1. 1. Senaste nytt : Syftet med nyheter isamhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Current events; teachers’ profession; subject conceptions; social science; internal and external goals; Aktuella händelser; lärares profession; ämnesförståelse; samhällskunskap; interna och externa mål;

  Sammanfattning : This study has investigated upper secondary school teachers' perception of the purpose of news in social studies teaching both from the point of view of function and objectives and from teachers' subject conception. Four social science teachers have been interviewed, and the teachers' statements about their goals, content and methods have been analyzed based on scientific and politically normative goals to identify and categorize their subject conception. LÄS MER

 2. 2. Den internationella samhällskunskapsboken : En tematisk läromedelsanalys av hur internationella relationer framställs i olika samhällskunskapsböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johan Isacsson; [2022]
  Nyckelord :controversial issues; internationella relationer; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att belysa, undersöka och försöka förklara hur internationella relationer framställs i olika samhällskunskapsböcker under två olika tidsperioder. Syftet är samhällskunskapsdidaktiskt eftersom det är meningen att läromedlet samhällskunskapsboken ska spegla samhället och den värld vi lever i under en viss tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Tysta var de inte : En mikrohistorisk studie av diskussionsföreningen Tyst, 1890–1892.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Norberg Winberg; [2022]
  Nyckelord :diskussionsförening; folkbildning; studiecirkel; demokratisering; Jämtland;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom ett mikrohistoriskt perspektiv undersöka diskussionsföreningen Tyst som grundades 1890 på Rödön i Jämtland. Varför föreningen startades, vilka frågor de diskuterade och om de diskussioner de förde kan säga oss något om den tidens aktuella händelser har varit de frågor som ställts till materialet. LÄS MER

 4. 4. Nyckelord - samhällets spegel : En jämförande studie för ryska nyckelord, fraser och antifraser för åren 2016-2021

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Marianna Vladimirova [Figua]; [2022]
  Nyckelord :keywords; word of the year; phrase of the year; sociolinguistics; nyckelord; årets ord; årets fraser; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar nyckelord som ett modernt sociolingvistiskt fenomen och derasfunktion som samhällets spegel, dess kultur och politik under en viss tid.De ryska nyckelorden och fraserna för perioden 2016-2021 har valts ut och beskrivits. LÄS MER

 5. 5. När det oväntade händer : En kvalitativ intervjustudie med sex lärare i samhällskunskap om det didaktiska arbetet med nyhetsintegrering i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jesper Valström; [2022]
  Nyckelord :Nyhetsintegrering; aktuella händelser; nyheter; samhällskunskapsundervisning; didaktik; kvalificering; subjektifiering; socialisering.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to bring more knowledge about how teachers in social studies use news and current events in their teaching to develop skills and knowledge with their pupils. This study uses Gert Biestas three dimensions of schools' purpose of education. LÄS MER