Sökning: "akustisk design"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden akustisk design.

 1. 1. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. LÄS MER

 2. 2. Attenuation AND awareness? : Designing a method for measuring accuracy and certainty of sound identification when wearing a HPD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Markus Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; method design; sound identification; situational awareness; hearing protection devices; noise pollution; level-dependent function; Teknisk design; metoddesign; ljudidentifikation; situationsmedvetenhet; hörselskydd; buller; bullerföroreningar; nivåberoende funktion;

  Sammanfattning : Noise pollution is widespread in today’s society, from traffic to industrial sources, and many people are confined to unhealthy acoustic environments through their employment. When noise cannot be eliminated at the sound source, the protective measure is usually to equip the employee with hearing protection devices (HPDs), e.g. LÄS MER

 3. 3. Fotosyntes - ett intra-aktivt soundscape

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felix Maspers; Vilius Zukauskas; [2020]
  Nyckelord :Artistic Research; Agential Realism; Media Technology; Posthumanist Design; Intra-actions; Acoustic Scenography; Konstnärlig forskning; Agentiell realism; Medieteknik; Posthumanistisk design; Intra-aktioner; Akustisk scenografi;

  Sammanfattning : Utifrån ett posthumanistiskt synsätt, och tillsammans med Karen Barads teori kring agentiell realism och performativitet, vill vi i det här kandidatarbetet bjuda in vår omvärlds fysiska fenomen som medskapare i vår designprocess. Med hjälp av dessa fenomen vill vi utmana och ifrågasätta den antropocentriska designerrollen genom att belysa materialitetens performativa förmåga till kunskapsproduktion och meningsskapande i designprocessen. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of OSTE-hybrid materials for acoustophoresis applications

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Elin Forss; [2020]
  Nyckelord :Acoustophoresis; off-stoichiometry-thiol-enes; OSTE; microfluidics;

  Sammanfattning : This project aimed at exploring new hybrid materials to be used for acoustophoresis applications. Acoustophoresis can be used to manipulate particles inside a microfluidic channel by creating ultrasound standing waves within the channel [1]. This can be used for cell separation [2] or trapping of particles [3]. LÄS MER

 5. 5. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Berglund; [2020]
  Nyckelord :ljudlandskap; landskapsarkitektur; rofyllda miljöer; akustisk design;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka gestaltningsprinciper som kan användas vid utformning av ett rofyllt ljudlandskap. Principerna har testats genom att ta fram ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. LÄS MER