Sökning: "akut laparotomi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden akut laparotomi.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnaden vid en akut laparotomi - preoperativt, postoperativt samt vid utskrivning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Isberg; Alexandra Torvaldsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Kirurgisk omvårdnad; preoperativ; postoperativ; utskrivning; akut laparotomi; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Background: There are few research articles about patients’ experiences during acute surgery and even fewer concerning an emergency laparotomy. An emergent laparotomy can be a very traumatic experience for the patient, and it is therefore important that the personnel issues the person’s needs and uses a person-centered approach. LÄS MER

 2. 2. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvakning hos häst efter akut kolikoperation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Catrine Strid; Kristina Wallin; [2018]
  Nyckelord :häst; kolik; anestesi; uppvakningskvalitet;

  Sammanfattning : Kolik är ett smärtsamt tillstånd i bukorganen som är vanligt förekommande hos häst. Allvarlighetsgraden varierar, men kolik är en vanlig orsak till avlivning. Behandling av kolik sker antingen medicinskt eller kirurgiskt under allmän anestesi. Tiden i uppvakningsboxen efter allmän anestesi är för hästar förenad med stora risker. LÄS MER