Sökning: "akut omhändertagande av trauma patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden akut omhändertagande av trauma patienter.

 1. 1. Akut omhändertagande vid fysiska trauman : en litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jeff Torstensson; Filip Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Fysiskt trauma; patient; upplevelse; omhändertagande; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fysiskt trauma den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år och det omkommer runt 3000 människor varje år efter ett fysiskt trauma. I slutenvården upptar traumapatienter 440 vårdplatser dagligen. LÄS MER

 2. 2. Ett komplext omhändertagande : - En intervjustudie om akut omhändertagande av svårt sjuka sepsispatienter och patienter med trauma

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Briland; Malinn Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Trauma; Svår sepsis; Septisk chock; Akut omhändertagande; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Befolkningen blir allt äldre och kräver en mer komplex vård, vilket gör att framtidens sjukvård måste kunna interagera med andra verksamheter. Intensivvårdssjuksköterskan och sjuksköterskan på akutmottagning har ett nära samarbete vid det akuta omhändertagandet av allvarligt sjuka patienter. LÄS MER

 3. 3. Upptäckt och åtgärd av akutsjukvårdsrelaterad compassion fatigue : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Samuel Alpsten; [2017]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Burnout; Turnover; Emergency nurse; Resilience; Compassion fatigue; Utmattning; Personalomsättning; Akutsjuksköterska; Resiliens; Akut; Akutsjukvård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sveriges akutmottagningar har ett årligt genomflöde av cirka 2,5 miljoner patienter. Personalomsättningen är hög för de sjuksköterskor vilka arbetar där och arbetssituationen är ofta ansträngd, både vad gäller tider, arbetsbörda och kritiskt sjuka patienter. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta vid akut omhändertagande av patient utanför operationssalens kontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Hult; [2016]
  Nyckelord :anesthetic; trauma team; nurse; anaesthetist; prehospital;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskans arbete är medicintekniskt avancerat. I sitt arbete utsätts hon ständigt för nya situationer där hon får handskas med svåra etiska problem. Anestesisjuksköterskan ska se till att tillgodose patientens behov i olika tillstånd vilket kräver goda kunskaper inom sitt yrkesområde. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av sjuksköterskors bemötande på akutmottagningen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Nicklas Nordström; Samira Celik; [2016]
  Nyckelord :Caretaking; emergency department; encounter; experiences; nurse; patient; Akutmottagning; bemötande; erfarenheter; omhändertagande; patient; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är dit akut sjuka eller skadade människor söker sig med sina symtom. Det kan vara allt från en traumatisk- till en livshotande situation. Patienter triageras efter standardiserade metoder där patienter bedöms efter sina symtom. LÄS MER