Sökning: "akutmedicin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet akutmedicin.

 1. 1. Artificially Intelligent Black Boxes in Emergency Medicine : An Ethical Analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Campano; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; black boxes; emergency medicine; bioethics; medical ethics; ethical guidelines; artificiell intelligens; black box; akutmedicin; bioetik; medicinsk etik; etiska riktlinjer;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att föreslå att icke-transparant artificiell intelligens, s.k. black boxes, används inom akutmedicinen. I denna uppsats används etisk analys för att härleda sju riktlinjer för utveckling och användning av black boxes i akutmedicin. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet vid traumalarm : - anestesisjuksköterskans arbete analyserat med resilience engineering som utgångspunkt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marcus Johansson; William Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Patient safety; emergency service; emergency nursing; resilience; Patientsäkerhet; akutmedicin; akut omvårdnad; resilience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar närmare 10 procent av alla patienter. I samband med ett traumaomhändertagande kommer anestesisjuksköterskan att arbeta i en miljö som inte är dennes dagliga arbetsplats. LÄS MER